OYS Leikkaus- ja anestesiakeskus

Osaamisalueet

Hoidonsuunnittelun, leikkauksenjälkeisen valvonnan, akuutin kivun hoidon sekä palliatiivisen kivun hoidon osaamisalue (LAPA)

Osaamisalueemme yksiköt huolehtivat sinusta ennen leikkausta ja leikkauksen jälkeen. LAPA-osaamisalueeseemme kuuluvat hoidonsuunnittelu, operatiiviset päiväsairaalat, anestesiavalvontayksiköt sekä akuutin kivun hoito ja palliatiivisen kivun hoito.

Ennen leikkausta tapahtuvat valmistelut alkavat hoidonsuunnittelusta ja leikkaus- ja toimenpideajan varaamisesta. Hoidonsuunnittelijat haastattelevat kaikki leikkauksiin ja toimenpiteisiin tulevat potilaat, varaavat ja valmistelevat tarvittavat leikkausta edeltävät toimenpiteet ja tutkimukset (esim. tarvittavat laboratorio- ja kuvantamistutkimukset) sekä tarkistavat leikkausta edeltävän lääkityksen yhdessä lääkärin kanssa. Hoidonsuunnittelijat myös varmistavat, että suunniteltu leikkaus tai toimenpide voidaan tehdä joustavasti ja turvallisesti.

Osaamisalueellamme toimiviin operatiivisiin päiväsairaaloihin 1 ja 2 potilaat tulevat kotoaan leikkausaamuna. Leikkaukseen valmistelu vaatteiden vaihtoa myöten tapahtuu operatiivisessa päiväsairaalassa. Osa potilaista käy operatiivisessa päiväsairaalassa ennen leikkauspäivää prepoliklinikkakäynnillä, jossa hoitajat ohjeistavat potilasta leikkaukseen saapumista varten. Prepoliklinikassa leikkaava lääkäri tekee suunnitelman leikkausta varten ja kertoo siitä potilaalle. Anestesialääkäri tapaa prepoliklinikkakäynnillä sellaiset potilaat, joiden anestesia vaatii tarkempaa suunnittelua. Tarpeen mukaan potilas tapaa myös muita asiantuntijoita, kuten fysioterapeutin, ravitsemusterapeutin ja sosiaalityöntekijän.

Osaamisalueellamme on 5 leikkauksenjälkeistä anestesiavalvontayksikköä: vuorokauden ympäri avoinna olevan anestesiavalvonnan lisäksi osaamisalueellamme on neljä muuta anestesiavalvontayksikköä, jotka toimivat päiväsaikaan. Leikkauksenjälkeisessä valvonnassa potilaan vointia ja toipumista seurataan toimenpiteen jälkeen. Tämä tarkoittaa mm. puudutuksen poistumisen ja heräämisen seurannan lisäksi elintoimintojen, kuten hengityksen ja verenkierron, seurantaa sekä kivun hoitamista.  Leikkauksenjälkeisessä valvonnassa vietetty aika riippuu tehdystä toimenpiteestä ja potilaan voinnista. Tyypillinen valvonnassa vietetty aika on noin 2 tuntia, mutta se voi vaihdella tunnista vuorokauteen. Valvonnan jälkeen potilas siirtyy vuodeosastolle tai kotiutusyksikön kautta kotiin.

Kivunhoidon osaamisalueet huolehtivat nimensä mukaisesti potilaan kivun hoitamisesta kokonaisvaltaisesti. Kivun hoitaminen on tärkeää, sillä oikealla ja oikea-aikaisella kivunhoidolla voi nopeuttaa potilaan toipumista ja kotiutumista. Lääkkeellinen kivunhoito on vain osa kivunhoitoa. Akuutin kivun hoidon yksikkö huolehtii potilaan kivunhoidosta muun muassa leikkauksen tai onnettomuuden jälkeen sekä esimerkiksi sairauden toteamisen yhteydessä.

Palliatiivisen kivun hoidon yksikön potilaita ovat pääasiassa syöpäkivuista kärsivät potilaat. Palliatiivinen kivunhoito on usein osa elämän loppuvaiheen hoitoa, mutta palliatiivisen kivun hoidon yksikkö huolehtii myös muiden parantumattomasti sairaiden potilaiden kivunhoidosta. Lisäksi yksikkö osallistuu muuhun kivunhoitoon sairaalassa, kuten postoperatiiviseen kivunhoitoon tai pitkäaikaisesta kivusta kärsivien potilaiden kivunhoitoon. Kivunhoidon osaamisalueet kehittävät kivunhoitoa jatkuvasti sekä tekevät tutkimustyötä parhaan hoitovasteen saamiseksi.