OYS Leikkaus- ja anestesiakeskus

Opetus

Opiskelu ja erikoistuminen OYS Leikkaus- ja anestesiakeskuksessa

OYS Leikkaus- ja anestesiakeskuksessa tarjoamme monipuolisia harjoittelu- ja opiskelumahdollisuuksia lääketieteen ja hoitoalan opiskelijoille. Lisäksi meillä voit erikoistua anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäriksi.

Lääketieteen opiskelijat

Lääketieteen opiskelijana voit suorittaa meillä amanuenssuurin. Amanuenssit tekevät osaamiskeskuksessamme 2 – 4 viikon mittaisen harjoittelun. Amanuenssina pääset perehtymään muun muassa leikkaussalianestesiologiaan ja opit kädentaitoja leikkaussaliympäristössä. Lisäksi tutustut leikkaussalitoimintaan ja leikkaussaleissa työskenteleviin ammattiryhmiin. Erikoislääkärimme ovat mukana opiskelijoiden opetuksessa ja kouluttamisessa tiiviisti: osaamiskeskuksessamme on esimerkiksi 9 kokopäiväistä koulutustapahtumaa, johon lääkärimme osallistuvat.

Olet lämpimästi tervetullut suorittamaan harjoittelujaksosi meillä. Olemme yliopistosairaala, jossa moniammatillinen tiimityöskentely on arkipäivää. Osaamiskeskuksessamme saat opetusta ja neuvontaa aina, kun sitä tarvitset. Meillä voit verkostoitua myös myöhempiä työtehtäviä tai vaikkapa erikoistumista ajatellen.

Erikoistuvat lääkärit

Erikoistuvana lääkärinä voit suorittaa meillä anestesiologian ja tehohoidon erikoistumisopintosi. Meillä pääset syventymään esimerkiksi leikkaussalianestesiologiaan. Anestesiologia ja tehohoito eroavat lääketieteen muista erikoisaloista laajan ja muita erikoisaloja tukevan toimintansa vuoksi – anestesiologista osaamista tarvitaankin kaikissa lääkärin tehtävissä. Toimenpiteeseen tulevan potilaan koko perioperatiivisesta hoidosta vastaa anestesiologi.

Erikoistuminen anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäriksi kestää noin 6 vuotta. Erikoisalallamme on useita erityiskoulutusohjelmia erikoislääkäriksi valmistumisenkin jälkeen, jos tavoitteenasi on esimerkiksi huippuasiantuntijatehtävät yliopistosairaalassa.

Erikoislääkärimme osallistuvat erikoistuvien lääkäreiden ohjaamiseen ja kouluttamiseen tiiviisti. Erikoislääkärikoulutuksessa käytössämme on pisimmälle viety täysin sähköinen oppimisympäristö, mikä on poikkeuksellista. Erikoislääkäriksi kouluttautumista ohjaavat pitkälle viedyt prosessit, ja opiskelu sekä aikataulut suunnitellaan yhteistyössä erikoistuvien kanssa.

Opinnäytetöiden tekeminen

Osaamiskeskuksessamme voit tehdä eritasoisia opinnäytetöitä. Voit saada ohjausta pro gradu -tutkielmiin, lääketieteen syventävien opintojen tutkielmiin sekä väitöskirjoihin. Opinnäytetöiden aiheet liittyvät muun muassa hoitoprosesseihin ja prosessikokonaisuuksiin sekä esimerkiksi monitorointiin.

OYSin yleiset ohjeet opiskelijalle

Janne Liisanantti
Professori, ylilääkäri
Pasi Lehto
Kliininen opettaja
Mattias Ebeling
Kliininen opettaja

Hoitotyön opiskelijat

Pääset perehtymään perioperatiivisen hoitotyön harjoittelumahdollisuuksiin täällä.