OYS Leikkaus- ja anestesiakeskus

Osaamisalueet

Tukielin-, ja neuro- ja plastiikkakirurgian osaamisalue (KOVO)

KOVO-osaamisalueella teemme ortopedian, traumatologian, neurokirurgian sekä plastiikkakirurgian erikoisalojen toimenpiteitä. Ortopedian toimenpiteistä tavallisimpia ovat esimerkiksi tekonivelleikkaukset sekä selkäkirurgiset toimenpiteet. Traumatologian toimenpiteet ovat erilaisten murtumien ja monivammojen hoitoa. Neurokirurgian erikoisalaan kuuluvat muun muassa aivokasvainten sekä aivovammojen hoito. Plastiikkakirurgian erikoisalalla teemme toimenpiteitä esimerkiksi rintasyöpä- ja palovammapotilaille. Pääasiassa hoidamme aikuispotilaita, mutta ajoittain teemme toimenpiteitä myös lapsille. Osaamisalueellamme tehdään leikkauksia sekä suunnitellusti että päivystysluonteisesti.

Olemme erikoistuneet hoitamaan juuri oman alueemme toimenpiteitä, ja yksiköissämme työskentelee kokeneita ja ammattitaitoisia lääkäreitä ja hoitajia. Hoidon keskittämisen myötä hoidamme vaativimmat potilaat koko Pohjois-Suomen alueelta – omaammekin vankan kokemuksen esimerkiksi hätätila- ja komplikaatiopotilaiden hoidosta. Lisäksi tarjoamme Pohjoismaiden ainoana yksikkönä BBBD-hoitoa aivolymfoomaan, ja tulokset ovat hyviä.

Osaamisalueellamme keskeisessä osassa ovat erilaiset puudutukset, kuten spinaali- ja hermopunospuudutukset. Puudutuksia voidaan käyttää sekä kivunhoidossa että toimenpiteissä. Huomattava määrä toimenpiteistä tehdäänkin pelkässä puudutuksessa ilman nukutusta.

Teemme tiivistä yhteistyötä erikoisalojen, kuten radiologian, kanssa. Lisäksi toimimme teho-osastojen välittömässä läheisyydessä trauma- ja aivovammapotilaiden hoidon turvaamiseksi. Saatavillamme on myös laadukas ja ajanmukainen välineistö.

Yliopistosairaalassa seurataan jatkuvasti alan tieteellistä kehitystä ja tehdään tutkimustyötä. Meille tärkeää on myös henkilöstömme kouluttautuminen, toimintamme jatkuva kehittäminen sekä uusien ammattilaisten perehdyttäminen. Teemme tiimityötä, jonka tavoitteena on aina mahdollisimman turvallinen ja laadukas hoito, joka huomioi potilaan yksilölliset lähtökohdat.