OYS Leikkaus- ja anestesiakeskus

Osaamisalueet

Aistinelin- ja lastenkirurgian osaamisalue (AISLA)

AISLA-osaamisalue toimii kahdessa leikkausyksikössä. Lasten leikkaussalissa tehdään lastenkirurgisia ja pediatrisia toimenpiteitä. Aistinelinten leikkaussaleissa tehdään silmä-, korva-, nenä- ja kurkkutautien toimenpiteitä. Osaamisalueellamme tehdään myös hammaskirurgiaa sekä vaativia leukakirurgisia toimenpiteitä.

Lasten leikkaussalin potilaita ovat avosydänkirurgiaa lukuun ottamatta kaikki lastenkirurgiset potilaat. Teemme monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä paiseiden avaamisesta kallojen muokkaukseen. Anestesiassa tehtäviä pediatrisia toimenpiteitä ovat erilaiset tähystykset ja nivelpistot.

Aistinelinten toimenpideyksiköissä teemme korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoisalaan kuuluvia toimenpiteitä eri-ikäisille potilaille vaativasta pään ja kaulan alueen syöpäkirurgiasta korvien putkituksiin. Myös silmäkirurgiaa teemme eri-ikäisille potilaille keskosista vanhuksiin.

Yksikkömme tarjoavat anestesiapalveluita radiologialle ja vatsakeskukseen. Lasten leikkausyksiköstä annetaan lisäksi konsultaatioapua lasten teho-osastoille. Molemmat yksikkömme tarjoavat Pohjois-Suomen ainoina yksiköinä vaativia hoitoja, joita ei keskussairaaloissa tehdä. Vaativat toimenpiteet ja sairaimmat potilaat on keskitetty erikoisyksiköihin, jotta toimenpide saadaan tehtyä turvallisesti potilaan parasta ajatellen.