Vesa Kiljunen, osastonhoitaja

Vesa korostaa työssään osastonhoitajana poliklinikoiden välistä ja työyhteisön sisäistä yhteistyötä. Antoisimpia hetkiä on, kun jokainen työntekijä pääsee hyödyntämään omia vahvuuksiaan.

Mitä teet työksesi?

Toimin osastonhoitajana lasten, nuorten ja naisten poliklinikoilla OYSissa. Poliklinikat toimivat tällä hetkellä erillään, ja niistä on muodostunut useita toiminnallisia kokonaisuuksia. Uudessa sairaalassa taas poliklinikat ovat lähellä toisiaan, mikä avaa mahdollisuuksia entistä paremmalle yhteistyölle.

Mitä työpäiväsi pitävät sisällään?

Työpäivät ovat nykyisessä työssä vaihtelevia ja toimintakenttä laaja. Työnkuvaani kuuluu keskeisenä osana henkilöstöhallinnolliset sekä toiminnallisuuteen ja talouteen liittyvät tehtävät. Työpäivien aikana on paljon palavereja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Oman työn organisointi ja suunnittelu tulee koko ajan tärkeämmäksi tehtäväkentän muuttuessa. Organisaatiouudistuksen myötä tehtäväalueet ovat laajentuneet esihenkilötyössä, mutta samalla myös tarkentuneet eri tehtävien välillä.

Miten päädyit nykyiseen työtehtävään?

Valmistuin sairaanhoitajaksi vuonna 1999, jonka jälkeen työskentelin noin 10 vuotta lasten syöpä- ja veritautien osastolla. Suoritin ylemmän AMK-tutkinnon vuonna 2010, jonka jälkeen olen toiminut osastonhoitajana lasten ja nuorten polilla, sädehoidon yksikössä, lasten infektio- ja päivystysosastolla sekä nyt organisaatiouudistuksen jälkeen lasten polin lisäksi myös naisten poliklinikalla.

Mikä työssäsi on kiinnostavinta?

Työssä on kiinnostavinta toimia eri yhteistyötahojen kanssa monipuolisissa työtehtävissä. Antoisimpia hetkiä on, kun onnistutaan yhdessä työyhteisön sisällä ja saadaan jokaisen työntekijän vahvuudet hyödynnettyä toiminnan kannalta mahdollisimman hyvin. Myös esihenkilöiden keskinäinen yhteistyö on ollut erittäin hyvää uudessa organisaatiossa, mikä on ollut palkitsevaa.

Miten palaudut töistä?

Vapaa aikana pyrin irrottautumaan työkuvioista harrastamalla liikuntaa, kuten lenkkeilyä ja padelia. Olen myös pitkään toiminut lasten ja nuorten valmennustoiminnassa jalkapallon puolella, mikä antaa myös sopivaa vastapainoa työelämälle.