OYS Lasten ja naisten osaamiskeskus

Lasten ja nuorten palvelut

Perhekeskeisesti kasvussa mukana

Perhelähtöisyys ja hoidon turvallisuus ohjaavat toimintaamme. Ammattitaitoisella henkilökunnallamme on erityisosaaminen lasten ja nuorten sekä perheiden kohtaamiseen ja sairauksien tutkimiseen ja hoitoon. Vanhemman läsnäolo lapsen sairaalahoidon aikan on tärkeää. Lapsen ollessa vuodeosastohoidossa toisen vanhemman yöpyminen pyritään mahdollistamaan lapsen potilashuoneessa. Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen, omatoimisuuden tukeminen sekä yhteistyö vanhempien/huoltajien kanssa on erityisen tärkeää.

Hoidamme potilaita ajantasaiseen tietoon perustuen. Olemme aktiivisesti mukana kansallisissa ja kansainvälisissä lasten lääke- ja hoitotieteen tutkimusryhmissä. Hoitomenetelmien ja hoidon kehittäminen perustuu tutkimuksista saatuun tietoon potilaidemme parhaaksi. Esimerkiksi keskosten ja vastasyntyneiden hoidon tulokset kuuluvat maailman kärkijoukkoon.

Oulun yliopistolliseen sairaalan lasten ja nuorten palvelualueella tutkitaan ja hoidetaan alle 16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on erikoissairaanhoitoa vaativia oireita tai sairauksia. Palveluihimme kuuluvat lastentautien, lastenkirurgian ja lastenneurologian erikoisalat. Pohjois-Suomen vaativimpien potilaiden hoito on keskitetty yliopistosairaalaan. Teemme alueellista yhteistyötä keskussairaaloiden ja perusterveydenhuollon kanssa.

Tarjoamme palveluita avohoitopainotteisesti poliklinikoilla ja päiväsairaalassa. Osastolle lapsi otetaan hoitoon silloin, kun vointi tai sairaus vaatii jatkuvaa sairaalassa tapahtuvaa tarkkailua tai hoitoa ei voi toteuttaa avohoidossa tai kotona.