Takaisin

Lasten ja nuorten päivystys

OYSin Lasten ja nuorten päivystyksessä hoidetaan alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten sairauksia, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään.

OYSin Lasten ja nuorten päivystyksessä hoidetaan alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten sairauksia, joiden hoitamatta jättäminen lähimmän vuorokauden aikana tai viikonloppuisin aiheuttaisi merkittävän terveydellisen riskin.

Miten toimin, jos lapseni sairastuu äkillisesti?

  • Arkisin klo 8-16 päivystyspotilaat hoidetaan ensisijaisesti omalla terveysasemalla. Tarvittaessa perusterveydenhuollon lääkäri tekee lähetteen OYSin Lasten ja nuorten päivystykseen, jos lapsen todetaan tarvitsevan tarkempaa erikoissairaanhuollon arviointia ja tutkimuksia. Poikkeuksena tähän ovat erikoissairaanhoitoa tarvitsevat lapset, jotka hoidetaan OYSin Lasten ja nuorten päivystyksessä kellon- ja vuorokaudenajasta riippumatta (katso lista näistä oireista alempaa).
  • Virka-ajan ulkopuolella (arkisin kello 16 jälkeen ja viikonloppuisin) lasten ja nuorten kaikki päivystyskäynnit, lukuun ottamatta vammoja, hoidetaan OYS Lasten ja nuorten päivystyksessä. Lasten ja nuorten vammat hoidetaan Oulun seudun yhteispäivystyksessä, jossa myös kirurgian päivystys toimii.

Ilman lähetettä, mihin vuorokaudenaikaan tahansa OYSin Lasten ja nuorten päivystykseen voi aina saapua seuraavilla oireilla:

  • Ensimmäisen kerran kouristavat lapset, joilla on tajunnantason häiriö, jonka syy ei ole tiedossa
  • Alle 3 kk:n ikäiset kuumeiset, hengitystieinfektiossa olevat tai muuten selvästi sairaat lapset
  • Lapset, joilla on hyvin vaikea hengenahdistus tai vahva epäily vierasesineestä hengitysteissä
  • Pojat, joilla on äkillisesti alkanut kiveskipu (mahdollinen kiveskiertymä)
  • Lapsipotilaat, joiden sairauden laatu edellyttää erikoissairaanhoidon tutkimuksia ja hoitoa: esimerkiksi sairaalaseurantaa vaativat myrkytyspotilaat
  • Saman sairauden vuoksi sairaalahoidossa jo aikaisemmin olleet lapset, joilla oireilu jatkuu tai oireet pahenevat

OYSin Lasten ja nuorten päivystykseen tulijoille tehdään heidän saapuessaan hoidontarpeen ja kiireellisyyden arvio. Hoidontarpeen arvion jälkeen hoito jatkuu joko 1) lasten päivystyksessä tai 2) jollain lasten osastolla. Vaihtoehtoisesti, jos sairaalahoitoa ei tarvita, annetaan päivystyskäynnillä tarvittavaa neuvontaa ja opastusta ja lapsi perheineen kotiutuu.

Päivystykseen hoitoon jäävien potilaiden hoito tapahtuu kiireellisyyden mukaan, ei tulojärjestyksessä. Hoitoa voi joutua odottamaan. Huoltaja voi tulla lapsen mukaan päivystykseen ja saa olla kaikissa tilanteissa lapsen tukena ja turvana. Pienempien lasten kohdalla huoltajan onkin oltava mukana päivystyksessä ja pidettävä lapsesta huolta päivystyksen ajan.

Onko lapseni päivystyspotilas?


Lisätietoja päivystyskäynnin tueksi

Lasten ja nuorten päivystys

Käyntiosoite:
OYS LC-sisäänkäynti, 1. kerros
Soita saapuessasi ulko-oven vieressä olevaa ovikelloa.

Puhelin:
Päivystysapu:
116 117 (ensisijainen)

Lasten päivystyksen vaihde:
08 315 5260 (jos asia koskee päivystyskäyntiä edeltävän viikon aikana lasten päivystyksessä)

Terveyskirjasto - 100 kysymystä lastenlääkärille