OYS Lasten ja naisten osaamiskeskus

Yhteystiedot

Tältä sivulta löydät Lasten ja naisten osaamiskeskuksen poliklinikoiden ja osastojen käyntiosoitteet, puhelinnumerot ja palveluajat. Mikäli haluat hypätä suoraan karttanäkymään, pääset sinne klikkaamalla alla olevasta painikkeesta.

TUTUSTU SAIRAALAN KARTTAAN

Päivystystoiminta

Päivstyksellisesti, ilman lähetettä potilaita ottavat vastaan Lasten päivystys, Raskaana olevien päivystys ja Synnyttäjien vastaanotto.

Lasten ja nuorten päivystys

OYSin Lasten ja nuorten päivystyksessä hoidetaan alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten sairauksia, joiden hoitaminen ei voi odottaa seuraavaan arkipäivään. Arkisin klo 8-16 päivystyspotilaat hoidetaan ensisijaisesti omalla terveysasemalla. Poikkeuksena tähän ovat erikoissairaanhoitoa tarvitsevat lapset, jotka hoidetaan OYSin Lasten ja nuorten päivystyksessä kellon- ja vuorokaudenajasta riippumatta. Virka-ajan ulkopuolella (arkisin kello 16 jälkeen ja viikonloppuisin) lasten ja nuorten kaikki päivystyskäynnit, lukuun ottamatta vammoja, hoidetaan OYS Lasten ja nuorten päivystyksessä. Lasten ja nuorten vammat hoidetaan Oulun seudun yhteispäivystyksessä, jossa myös kirurgian päivystys toimii.

Siirry Lasten ja nuorten päivystykseen

Raskaana olevien päivystys

Synnyttäjien vastaanotto toimii myös raskaana olevien päivystyspoliklinikkana. Raskaana olevien päivystykseen voivat ottaa yhteyttä ja tulla raskaana olevat, joilla raskaus on kestänyt yli 22 raskausviikkoa. Päivystyspotilaan tulosyynä voivat olla esimerkiksi ennenaikaiset supistukset, lapsivedenmenoepäily tai sikiön liikkeiden väheneminen. On suositeltava soittaa synnyttäjien vastaanottoon ennen raskaana olevien päivystykseen tuloa.

Synnyttäjien vastaanotto ja synnytyssali

Synnyttäjien vastaanottoon saavutaan useimmiten suoraan kotoa supistusten alettua. Synnyttämään tullessa ei tarvitse soittaa etukäteen. Synnyttäjien vastaanotolla käydään läpi raskaudenaikainen vointi, perussairaudet ja mahdolliset lääkitykset.

Synnytyksen ollessa käynnissä kätilö ohjaa perheen synnytyshuoneeseen. Mikäli synnytys ei ole käynnistynyt tai on vielä alkuvaiheessa, voidaan synnyttäjälle ehdottaa kotiin lähtemistä. Tarvittaessa hänet voidaan siirtää osastolle odottamaan synnytyksen käynnistymistä.

OYS Lasten sairaala

Poliklinikat, osastot ja Lasten päiväsairaala

Poliklinikkamme ja Lasten päiväsairaala vastaanottavat ajanvarauksella tulevia potilaita arkipäivisin virka-aikaan. Osastoillamme hoidetaan ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa tarvitsevia potilaita. Osastojen yhteystiedoista löydät myös vierailuajat.

Lasten gastroenterologian polikli​​nikka​

Lasten gastroenterologian poliklinikka on ajanvarauspoliklinikka, johon tullaan lääkärin lähetteellä. Poliklinikalla tutkitaan, hoidetaan ja ohjataan gasrenterologisia lapsipotilaita, annetaan lääkeinfuusioita ja tehdään pH-mittauksia. Lisäksi poliklinikalla käy lapsipotilaita seurantakäynneillä. Työskentely poliklinikalla on moniammatillista, ja siinä ovat mukana erikoislääkärit ja kaksi sairaanhoitajaa.

Lasten infektio-osasto

Lasten infektio-osastolla hoidetaan sairaalahoitoa tarvitsevia lapsia ja nuoria, jotka sairastavat tarttuvia tauteja. ​Osastolle on tyypillistä potilaiden nopea vaihtuvuus ja lyhyet hoitoajat. Useimmat infektiotaudit kuten hengitystie- ja suolistoinfektiot esiintyvät epidemioina. Infektiopotilaat hoidetaan eristyshuo­neissa.

Infektioiden leviämisen ehkäisemiseksi joudumme rajoittamaan lapsivierailijoiden (esim. sisarukset) tuloa infektio-osastolle.
Vanhemmat voivat osallistua lapsensa hoitoon. Hyvän käsihygienian noudattaminen on erityisen tärkeää.

Lastenkirurgian yksikkö

Lastenkirurgian yksikössä hoidetaan lasten kirurgisia sairauksia ja vammoja. Yksikössä toimii lastenkirurgian poliklinikka sekä lastenkirurgian osasto. Lasten leikkaussalit sijaitsevat uuteen sairaalaan muuttoon asti lasten sairaalan leikkaussaleissa. Uudessa sairaalassa lasten ja nuorten kirurgiset leikkaukset toteutetaan OYS Leikkaus- ja anestesiakeskuksessa. Lastenkirurgian yksikkö toimii läheisessä yhteistyössä Lasten päiväsairaalan kanssa.

Lastenkirurgian yksikkö vastaa OYSin alueen lastenkirurgian palveluista sekä koko OYS-erityisvastuualueen erityistason erikoissairaanhoidosta. OYSin lastenkirurgian yksikkö tuottaa koko Pohjois-Suomen ainoan ympärivuorokautisen lastenkirurgian erikoislääkäripäivystyksen. Lastenkirurgian yksikössä annettava lääketieteellinen hoito perustuu mahdollisimman korkeaan tieteelliseen näyttöön. Yksikössä toimii myös aktiivinen tutkimusryhmä. Lastenkirurgian yksikössä annetaan sekä lääketieteen peruskoulutusta että ammatillista jatkokoulutusta. Lastenkirurgian yksikössä toimii myös hoitotyön opiskelijoita kliinisessä harjoittelussa.

Lastenkirurgian osasto

Lastenkirurgian osastolla hoidetaan vaativia kirurgisia lapsipotilaita. Osastolle tullaan yleisimmin kirurgian tai lasten päivystyksen kautta, taikka suunnitellusti isoa leikkausta varten. Osasto toimii myös lasten kirurgisten leikkauspotilaiden ensisijaisena jatkohoitopaikkana ennen sairaalasta kotiutumista. Lastenkirurgian osastolla pidetään lääkärinkierto joka aamu. Vuodepaikkoja on 12, ja huoneet ovat ensisijaisesti yhden hengen huoneita.

Osastolla toteutetaan perhekeskeistä hoitotyötä. Osastolla voi vierailla vapaasti, mutta flunssaisena ei voi tulla osastolle. Osastolla hoidossa olevien lasten ja nuorten vanhemmilla on rajoitetut mahdollisuudet yöpyä potilashuoneissa. Etusijalla ovat imettävät äidit ja alle kouluikäisen lapsen toinen vanhemmista. Vanhemmat voivat lapsen osastohoidon aikana ruokailla osaston vanhempien huoneessa, sairaalan ruokasalissa tai kanttiinissa. Osastolla on monipuolinen leikkihuone leluineen ja peleineen ja osastolla työskentelee lastentarhaopettaja. Oman kännykän käyttö on sallittua ja osastolla voi kytkeytyä sairaalan wlan-vierasverkkoon. Perheiden käytössä on myös tietokoneita internet-yhteyksin.

Lasten ja nuorten leikkaushoitoon liittyvä fysioterapia tapahtuu pääsääntöisesti osastolla tai lähellä sijaitsevissa lasten fysioterapian hoitohuoneissa. 

Lastenkirurgian poliklinikka

Lastenkirurgian poliklinikalla hoidetaan ensisijaisesti lääkärin lähetteellä sairaalaan tulevia potilaita. Ensilähetteen perusteella tulevat potilaat haastatellaan ja tutkitaan poliklinikalla, jossa heille suunnitellaan tarvittavat jatkotutkimukset ja hoidot. Vastaanottoa pitävät sekä erikoislääkärit että erikoistuvat lääkärit kokeneiden erikoislääkärien ohjauksessa. Leikkauspotilaiden jälkikontrollit sekä muut potilaiden seurantakäynnit tapahtuvat myös lastenkirurgian poliklinikalla. Yhteensä lastenkirurgian poliklinikalla on noin 5000 potilaskäyntiä vuodessa. Lastenkirurgian poliklinikalla toimii useita erityispoliklinikoita, kuten lasten ortopedian ja traumatologian, lastenurologian sekä lasten gastrokirurgian poliklinikat.

Lastenkirurgian poliklinikalla ei ole lääkärin päivystystä, vaan kirurginen päivystyspotilaiden vastaanotto tapahtuu yhteispäivystyksessä.

Lastenneurologian osasto ja poliklinikka

Lastenneurologian yksikössä hoidetaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen lastenneurologian ja koko Pohjoisen Suomen vaativat neurologiset potilaat. Yksikössä toimii vuodeosasto ja poliklinikka. Toiminnassamme korostuu lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja omatoimisuuden tukeminen sekä vanhempien ohjaaminen. Toteutamme perhekeskeistä hoitotyötä ja vanhemman läsnäolo on lapsen hoidon kannalta ensiarvioisen tärkeää. Osastolla ollessa voi toinen lapsen vanhemmista yöpyä lapsen kanssa osastolla.

Osastolla hoidetaan sairaalahoitoa tai kuntoutusta tarvitsevia lapsia ja nuoria. Osastolle tullaan lasten päivystyksen, osasto-/sairaalasiirtona muista yksiköistä tai suunnitellusti ajanvarauksella. Hoito- ja tutkimusjaksot voivat kestää yhdestä päivästä useisiin viikkoihin.

Lastenneurologian poliklinikalla hoidetaan lasten ja nuorten neurologisten sairauksien tutkimus- ja seurantakäynnit sekä kuntoutustarpeen arvioinnit. Käynnit voivat koostua yhden tai useamman päivän hoitokokonaisuudesta.

Lastenneurologian yksikössä lapsen tai nuoren hoitoon osallistuu tarvittaessa moniammatillinen työryhmä, johon voi kuulua lääkäri, hoitaja, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutti, psykologi, kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, ravitsemusterapeutti tai jokin muu erikoistyöntekijä. OYS sairaala toimii opetussairaalana terveydenhuollon eri ammattilaisille.

Lastenneurologisen sairauden tai oireilun syyn selvittäminen vaatii usein erilaisia laboratorio-, kuvantamis- tai toimintatutkimuksia. Yleisimpiä tutkimuksia ovat aivosähköfilmi- eli EEG -tutkimus ja aivojen magneetti eli MRI-kuvaus.

Lasten ja nuorten poliklinikka

Lasten ja nuorten poliklinikan tehtävänä on tarjota laadukkaita ja oikea-aikaisia hoitopalveluja vastaamalla lasten ja nuorten sairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja seurannasta. Lasten ja nuorten poliklinikka pitää sisällään lasten ja nuorten allergia- ja keuhkopoliklinikan, diabetespoliklinikan, endokrinologian poliklinikan, metabolisen poliklinikan, munuais- ja elinsiirtopoliklinikan, reumapoliklinikan, sydänpoliklinikan, yleispediatrian poliklinikan sekä lasten soaiaalipediatrian poliklinikan (HALI-poliklinikka). Toiminnassamme korostuvat lapsen ja nuoren kasvun, kehityksen ja omatoimisuuden tukeminen sekä vanhempien ohjaaminen.

Lasten kuvantamisen yksikkö

Lasten kuvantamisen yksikkö, tuttavallisemmin lasten röntgen, sijaitsee lastenkirurgian osaston läheisyydessä. ​​​​Lasten röntgenissä tehdään erilaisia kuvantamistutkimuksia sekä lapsille että aikuisille. Lasten röntgen sijaitsee OYSin lasten klinikan puolella. Lapsille tehdään röntgen-, ultraääni-, läpivalaisu- ja magneettitutkimuksia.

Suunnittelemme lapsille tehtävät tutkimukset huolellisesti ja pyrimme luomaan kuvaustilanteisiin turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin. Säteilyaltistuksen vähentäminen ja säteilyn minimointi on lasten tutkimuksissa ensiarvoisen tärkeää. Kuvattaessa on oleellista, että lapsi pysyy liikkumatta: tarvittaessa vanhempi tai muu tuttu henkilö voi olla lapsen kiinnipitäjänä tutkimuksessa (raskaana olevat eivät voi toimia kiinnipitäjinä).

Lasten päiväsairaala

Lasten päiväsairaala on useita erikoisaloja yhdistävä lyhytkestoisen sairaanhoidon yksikkö. Lasten päiväsairaalassa hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat tavanomaista osastohoitoa lyhemmän (alle 1 vuorokauden), mutta polikliinistä käyntiä pitemmän hoidon ja seurannan. Potilaat ovat päiväkirurgisissa toimenpiteissä sekä vaativissa lääkehoito-, tutkimus- ja toimenpiteissä käyviä potilaita. Lasten ja nuorten kirurgiset potilaat muodostavat lasten päiväsairaalan potilasjoukosta suuren enemmistön. Päiväsairaalassa tehdään myös verensiirtoja.

Lasten sisätautiosasto

​Lasten sisätautiosastolla tutkitaan ja hoidetaan useiden lastentautien eri erikoisalojen vaativaa diagnostiikkaa ja/tai hoitoa tarvitsevia potilaita. Osastolla olevien lapsien tila vaatii ympärivuorokautista hoitoa ja valvontaa. Tyypillisiä potilasryhmiä ovat diabeetikot sekä hormoni-, munuais-, maksa- ja sydänsairauksia sairastavat lapset. Lisäksi osastolla hoidetaan veri- ja syöpäsairauksia sairastavia lapsia ja nuoria koko Pohjois-Suomen alueelta.

Lasten teho ja valvonta

Lasten teholla hoidetaan kaikkia alle 16- vuotiaita tehohoitoa ja valvontaa tarvitsevia keskosia, vastasyntyneitä, lapsia ja nuoria. Lasten teho toimii kahdessa siivessä: A) lasten teho ja valvonta ja B) vastasyntyneiden teho ja valvonta.

Lasten veri- ja syöpätautien osasto, poliklinikka ja päiväsairaala

Osastolla hoidetaan veri- ja syöpäsairauksia sairastavia 0–18-vuotiaita lapsia ja nuoria koko Pohjois-Suomen alueelta. Kiinteiden syöpäkasvainten hoidossa kirurgialla on keskeinen merkitys mahdollisen sytostaatti- ja sädehoidon lisäksi. Osastolla annetaan myös kantasolusiirtoja. Hoidon kesto vaihtelee diagnoosin mukaan puolesta vuodesta kahteen ja puoleen vuoteen. Pitkien hoitojaksojen ja vakavan sairauden myötä osastolla pyritään perhekeskeiseen työskentelyyn. Toinen vanhemmista on lapsen mukana koko hoitojakson ajan.

Osaston yhteydessä toimivalla poliklinikalla huolehdimme potilaiden jatkoseurannasta. Potilaat tulevat jatkoseurantaan joko osastolta tai lähetteellä sairaanhoitopiirin alueelta. Poliklinikalla annetaan kotihoidon ohjausta sekä lääkehoitoja. Potilaat käyvät poliklinikalta myös kuvantamistutkimuksissa.

Lisääntymislääketieteen yksikkö

OYSin lisääntymislääketieteen yksikössä selvitetään lapsettomuuden syitä ja annetaan hedelmöityshoitoja.

Naisten osasto

Naisten osastolla hoidamme gynekologisia ja gastrokirurgisia leikkaus- ja toimenpidepotilaita, naistentautien syöpäpotilaita ja raskaana olevia joiden alkuraskauden ongelmat vaativat sairaalahoitoa tai perussairaus edellyttää osastoseurantaa.

Potilaat tulevat osastolle joko päivystyksellisesti tai lähetteellä.

Naistentautien leikkausosasto

Osastomme erikoisosaamista on gynekologisten ja obstetristen potilaiden leikkaushoito. Suunniteltu leikkaustoiminta tapahtuu arkisin virka-aikana klo 8.00-15.30, jonka jälkeen hoidetaan vain päivystyksellistä hoitoa tarvitsevia potilaita.

Leikkausosastollamme tyypillisimpiä toimenpiteitä ovat:

  • sektiot (=keisarileikkaukset)
  • vatsaontelon- sekä kohdun tähystystoimenpiteet
  • gynekologiset syöpäleikkaukset
  • laskeuman korjausleikkaukset

Naistentautien poliklinikka

Naistentautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan kohdun, munasarjojen, munatorvien, emättimen ja ulkosynnyttimien sekä hormonitoimintaan liittyviä oireita ja sairauksia. Myös alkuraskauteen liittyvät erikoissairaanhoitoa vaativat asiat hoidetaan naistentautien poliklinikalla.

Alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille on järjestetty kahtena iltapäivänä viikossa oma vastaanotto naistentautien poliklinikalle. Erikoispoliklinikalla hoidetaan hormonaalisia ja gynekologisia häiriöitä, jotka liittyvät esimerkiksi ennenaikaiseen tai viivästyneeseen murrosikään, kuukautisongelmiin tai kehitysvammaisen lapsen tai nuoren erityisongelmiin.

Naistentautien syöpäpoliklinikka

Naistentautien syöpäpoliklinikalla hoidamme naistentautien syöpiä sairastavia naisia. Tiloissa toimii sekä naistentautien syöpäpoliklinikka että sytostaattiyksikkö.

Oulaskangas, lasten poliklinikka

Lasten poliklinikka on erikoistunut alle 16- vuotiaiden allergisten sairauksien sekä astman diagnostiikkaan ja hoitoon. Teemme siedätyshoitoja sekä huolehdimme myös varhain kotiutuneiden vastasyntyneiden seurannoista. Meillä on vahvaa kokemusta vastasyntyneiden eri ongelmien hoitamisesta.

Vieripoliklinikalle tullaan pääasiassa synnytyssairaalan lähetteellä, mutta myös terveydenhoitajat voivat tarvittaessa ohjata imeväisiä lisäselvittelyihin esim. keltaisuuden vuoksi. Vieripoliklinikan toiminnasta vastaavat arkisin lastenpoliklinikan hoitajat ja viikonloppuisin (virka-aikaan) yhteispäivystyksen kätilöt.

Oulaskangas, naisten poliklinikka

Naisten poliklinikalla tutkimme ja hoidamme erilaisia gynekologisia sairauksia kuten vuotohäiriöitä, virtsan pidätyskyvyn ongelmia, kohdun, virtsarakon tai peräsuolen laskeumia, keskenmenopotilaita ja alkuraskauden keskeytyspotilaita.

Poliklinikalla tehdään pieniä toimenpiteitä kuten kohdun limakalvon lämpöhoitoa, kohdun ja kohdun suun tähystyksiä. Naisten poliklinikalla hoidetaan myös raskaana olevia ja poliklinikan yhteydessä toimii raskausdiabetespoliklinikka.

Naisten poliklinikalla työskentelee sekä sairaanhoitaja että kätilö. Hoitotyössä korostuu potilaan ohjaus. Hoitajat ohjelmoivat potilaille suunnitellut tutkimukset ja ajanvaraukset. Diabeteshoitajan vastaanotolla raskausdiabetespotilaat saavat yksilökohtaista ohjausta.

OYS:n synnyttäjien vastaanotto on auki ympäri vuorokauden.

Sikiötutkimusyksikkö

Sikiötutkimusyksikössä tehdään erityisen vaativat ultraäänitutkimukset ja toimenpiteet, kuten alkuraskauden istukka- ja lapsivesinäytteet sekä napaveripunktiot. Sikiötutkimusyksikkö sijaitsee äitiyspoliklinikan yhteydessä.

Vastasyntyneiden poliklinikka

Poliklinikalla hoidetaan pääasiassa pieniä keskosia sekä muita varhaisseurantaa tarvitsevia vastasyntyneitä. Poliklinikka toimii valvontaosaston yhteydessä.

Vastasyntyneiden teho ja valvonta

Vastasyntyneiden teholla on 12 hoitopaikkaa. Potilaat tulevat päivystyksenä joko synnytyssalista tai lapsivuodeosastolta sekä OYSin erityisvastuualueen muista sairaaloista. Tavallisimmat osastolle tulon syyt ovat keskosuus ja siihen liittyvät ongelmat, erilaiset vastasyntyneiden hengitysvaikeudet, infektiot sekä rakennepoikkeavuudet. Hoitoajat vaihtelevat päivästä kuukausiin.

Vastasyntyneiden valvonnassa vauvat ovat sairaita vastasyntyneitä, toipilaita ja kasvavia keskosia. Potilaat tulevat jatkohoitoon OYSin lasten teholta tai Äiti-lapsiosastolta​.

Valvonnan yhteydessä toimii Vastasyntyneiden poliklinikka. Poliklinikan asiakkaita ovat pääasiassa pienet keskoset sekä muut varhaisseurantaa tarvitsevat vastasyntyneet.

Äiti-lapsipoliklinikka

Äiti-lapsipoliklinikka toimii Äiti-lapsiosaston yhteydessä. Poliklinikalla hoidetaan vastasyntyneitä sekä annetaan imetysohjausta. Yleisimmät syyt poliklinikkakäynteihin vastasyntyneillä ovat kotiutuminen alle 48 tunnin iässä, painonkehityksen sekä keltaisuuden seuranta. Perhe saa tarvittaessa ajan poliklinikalle sairaalasta kotiutumisen yhteydessä.

Äiti-lapsiosastot 1 ja 2

Äiti-lapsiosastoilla 1 ja 2 hoidetaan synnyttäneitä äitejä ja heidän vauvojaan koko perhe huomioiden. Lisäksi osastolla hoidetaan myös raskaana olevia naisia. Yleensä Äiti-lapsiosastolle siirrytään synnytysalista noin kahden tunnin kuluttua synnytyksestä. Osastolla äiti ja vauva saavat olla yhdessä ympäri vuorokauden. Hoitoaika osastolla suunnitellaan yksilöllisesti.

Osastolla on 1-3 hengen huoneita sekä perhehuoneita. Perhehuoneessa myös puoliso tai tukihenkilö voi olla äidin ja vauvan luona ympäri vuorokauden. Varaus perhehuoneesta tehdään synnytysosastolla. Perhehuoneen maksu on korkeampi kuin äidin ja vauvan hoitopäivämaksu.

Äitiyspoliklinikka

​​​Äitiyspoliklinikalla hoidetaan erityisseurantaa tarvitsevia raskaana olevia, joilla on jokin perussairaus tai ilmennyt ongelmia raskauden aikana. Erityisen vaativat ultraäänitutkimukset ja toimenpiteet, kuten alkuraskauden istukka- ja lapsivesinäytteet sekä napaveripunktiot tehdään sikiötutkimusyksikössä äitiyspoliklinikan tiloissa. Poliklinikan yhteydessä toimivat myös raskausdiabetes- ja synnytyspelko-poliklinikat sekä päihdeäitien poliklinikka.