OYS Sisätautikeskus

Infektiosairaudet

OYSissa tutkitaan ja hoidetaan vakavia, harvinaisia ja vaativia infektiosairauksia. Lisäksi OYSin infektioyksikkö koordinoi tartuntatautien ehkäisyä ja epidemioiden hoitoa koko Pohjois-Suomen alueella.

OYSin infektioyksikön ammattilaiset tutkivat ja hoitavat potilaita, joilla epäillään jotain vakavaa infektiosairautta sekä avustavat infektiosairauksien hoidossa ja ehkäisemisessä ympäri sairaalaa. Hoidettavia tartuntatautiryhmiä ovat muun muassa HIV, immuunipuutos, tuberkuloosi, matkailuun liittyvät infektiot ja trooppiset taudit, koronavirus, sepsis ja erilaiset leikkausalueen infektiot.

Potilaita hoidetaan sekä infektiopoliklinikalla että kaikilla sairaalan erikoisaloilla, joissa infektiosairauksien hoito tapahtuu infektiolääkärien ja erikoisalan ammattilaisten yhteistyönä. OYSin infektiolääkärit konsultoivat myös perusterveydenhuollon ammattilaisia. OYSin Infektiopoliklinikalle tullaan hoitoon lähetteellä, yleensä silloin kun kyseessä on epäily vakavasta, harvinaisesta tai vaativasta infektiosairaudesta. Päivystyksellistä hoitoa vaativat oireet hoidetaan lähimmän terveysaseman päivystyksessä tai Oulun seudun yhteispäivystyksessä.

Ennen vastaanottoa potilas käy tilanteesta riippuen tarvittavissa laboratorio- ja kuvantamistutkimuksissa. Infektiopoliklinikkakäynnillä käydään läpi tutkimusvastaukset ja tehdään hoitosuunnitelma. Poliklinikkakäynnin ja alkututkimusten jälkeen potilas joko kotiutuu, saa lähetteen toiselle erikoisalalle erotusdiagnostiikkaa varten tai siirtyy osastohoitoon. HIV- ja immunoglobuliinikorvauspotilaat kotiutuvat, mutta käyvät säännöllisissä kontrolleissa poliklinikalla.

Infektiosairauksia hoidetaan eri tavoin sairaudesta riippuen. Useimpia virus- ja bakteeritulehduksia hoidetaan joko suun kautta otettavin tai suoneen annettavin mikrobilääkkein ja antibiotein. Kuurin pituus vaihtelee sairauden mukaan, ja esimerkiksi HIV-potilailla lääkitys on elinikäinen. Immunoglobuliinikorvaushoidot annetaan säännöllisesti suonensisäisesti tai ihonalaisina infuusioina. Lääkkeiden lisäksi hoitoon kuuluu tulehtuneen alueen hoitaminen esimerkiksi kirurgisesti yhteistyössä esimerkiksi kirurgin, röntgenlääkärin tai hammaslääkärin kanssa.

OYSin infektioyksikkö vastaa myös tartuntatautien ehkäisystä ja epidemioiden hoidon ohjeistuksen laatimisesta terveydenhuollon ammattilaisille koko OYS-erityisvastuualueella. Lue lisää infektioyksiköstä ammattilaisille-osiosta.

Lisätietoa infektiosairauksien hoidosta