OYS Sisätautikeskus

Opetus

Opiskelijana OYS sisätautikeskuksessa

Erikoistuva lääkäri. Tarjoamme monipuolista koulutusta sekä sisätauteihin ja keuhkosairauksiin erikoistuville lääkäreille että muiden alojen erikoistuville lääkäreille osana reunapalveluita. Huolehdimme monipuolisista sijoituksista, joissa erikoistuva pääsee tutustumaan niin vuodeosastojen, päivystyspoliklinikan kuin ajanvarauspoliklinikoidenkin toimintaan. Seniorituki kaikissa sijoituspisteissä on erinomaista. Eri sisätautiset erikoisalat tulevat meillä tutuksi.

Hoitotyön opiskelija. Tervetuloa opiskelemaan sisätautien osaamiskeskuksen avohoitotyön munuaisyksikköön, reumapoliklinikalle, endokrinologian, infektio – ja keuhkosairauksien poliklinikalle sekä medisiiniseen päiväsairaalaan. Voit opiskella meillä monipuolisesti munuaispotilaiden, reumapotilaiden, endokrinologisten-, diabetes-, infektio- ja keuhkosairauksien potilaiden hoitoa. Lisäksi medisiinisessä päiväsairaalassa hoidetaan eri erikoisalojen polikliinisia potilaita. Työssämme korostuu potilaslähtöinen hoitotyö, vuorovaikutus, ohjaus ja neuvontataidot.

Osastohoitotyössä valittavanasi on OYS sisätautikeskuksen osasto tai Oulaskankaan sisätautien ja keuhkosairauksien osasto. Osastoilla hoidetaan akuuttia sairaalahoitoa vaativia potilaita. Potilastyössä korostuu erityisesti akuuttihoidon tietotaito ja moniongelmaisen potilaan kohtaaminen.

Harjoittelun aikana osastohoidon opiskelijat hoitavat arkiaamu- ja iltavuoroissa tiettyjä potilashuoneita. Sairaanhoitaja toimii omassa vuorossaan opiskelijoiden ohjaajana. Arkipyhä- ja yövuoroissa sinulla on mahdollisuus saada myös yksilöllisempää ohjausta omalta ohjaajaltasi.  Tavoitteena on luoda sinulle oppimisympäristö, jossa voit harjoitella moniammatillisesti potilaan hoitoprosessin eri vaiheita sekä kehittää tiimityö- ja työelämätaitoja.

Katso myös videot