OYS Sisätautikeskus

Keuhkosairaudet

Keuhkosairaudet sisältävät monia suomalaisessa väestössä yleisesti esiintyviä kansantauteja, kuten astma, keuhkoahtauma ja uniapnea. Näiden sairauksien pääasiallinen diagnostiikka ja hoito tapahtuvat perusterveydenhuollossa. Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulaskankaan keuhkopoliklinikalla avustetaan tarvittaessa näiden sairauksien diagnostiikassa, hoidetaan vaikeaa sairautta sairastavia potilaita ja aloitetaan uniapnean laitehoidot (CPAP).

Lisäksi keuhkosairauksien poliklinikoilla tutkitaan ja hoidetaan keuhkosyöpäepäilyjä, keuhkoparenkyymisairauksia ja tuberkuloosia sekä erilaisia epäselviä hengitystieoireita ja keuhkokuvalöydöksiä.

Keuhkosairauksien poliklinikalle tullaan aina lähetteellä. Lähetteen perusteella potilaalle tehdään lisätutkimuksia, joita ovat kuvantamistutkimukset (tietokonetomografia, natiivikeuhkokuva ja ultraääni), keuhkojen toimintakokeet ja laboratoriokokeet. Merkittävä osa esimerkiksi keuhkokuvalöydöksistä hoidetaan konsultaatiovastauksina lähettävälle lääkärille ilman erillistä poliklinikkakäyntiä. Keuhkosairauksien poliklinikalla vastaanotolle ja hoitoon kutsutaan tutkimusten perusteella. Vuodeosastolla hoidetaan päivystyksen kautta tulevia potilaita. Osastolla potilaat ovat esimerkiksi hankalan keuhkokuumeen, veriyskän, astman tai keuhkoahtaumataudin pahenemisvaiheen vuoksi.

Hengitysapuvälineiden tarpeen arviointi, hoitojen aloitus ja seuranta tehdään keuhkoyksiköissä yhteistyössä alueellisen hengitysapuvälinelainaamon kanssa.

OYSin ja Oulaskankaan keuhkoyksikössä potilasta tutkii ja hoitaa moniammatillinen tiimi. Tiimiin kuuluvat potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan keuhkolääkäri, sairaanhoitaja, keuhkofunktion hoitaja, keuhkokuntoutusohjaaja, apuvälinelainaamon hoitaja ja osastonsihteeri. Keuhkosairauksia hoidetaan yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa ja potilaiden seuranta toteutuu sovitun hoidonporrastuksen mukaisesti.