OYS Sisätautikeskus

Meille töihin

Hoitotyön ammattilainen, tule mukaan huippuosaajien tiimiin OYSin sisätautikeskukseen. Hoitoyksiköissämme omistaudutaan ihmisläheiseen ja laadukkaaseen hoitotyöhön. Tuemme henkilökunnan yksilöllistä osaamista ja haluamme panostaa tavoitteelliseen perehdytykseen osaamisen varmistamiseksi. Meillä pääset kehittämään omaa ammattitaitoasi moniammatillisen työyhteisön tukemana.

Odotamme sinulta aktiivista työotetta ja oma-aloitteisuutta sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja. Arvostamme aiempaa työ- ja harjoittelukokemusta avohoito- ja polikliinisesta potilaiden hoitotyöstä.

Munuaisyksikössä hoidetaan munuaispotilaita hemodialyysiyksikössä. Dialyysipotilaan hoidossa korostuvat tekniset ja kliiniset taidot sekä monisairaiden potilaiden kohtaaminen, tukeminen ja ohjaaminen.  Työ on kaksivuorotyötä.

Medisiininen päiväsairaala on avohoitoyksikkö, joka palvelee eri erikoisalojen polikliinisia potilaita. Päiväsairaalassa toteutetaan hoitavan lääkärin suunnittelemat tutkimukset ja ennalta määrätyt hoidot. Päiväsairaalatyössä korostuu sairaanhoitajien itsenäinen hoitotyön arviointi sekä päätöksenteko.

Reumatautien poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on erilaisia tuki- ja liikuntasairauksia, pääasiallisesti tulehduksellisia reumatauteja. Reumaortopedian poliklinikalla on erikoislääkärin ja ortopediaan erikoistuvan lääkärin vastaanotto. Potilaan hoitotyössä korostuvat potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö.

Sisätautien poliklinikalla toimivat endokrinologinen-, diabetes-, infektio – ja keuhkosairauksien poliklinikka sekä keuhkofunktioyksikkö. Potilaan hoitotyössä korostuvat potilaan kokonaisvaltainen hoitotyö, päätöksentekokyky, ohjaus ja tukeminen.

OYS sisätautikeskuksen osastolla hoidetaan akuuttia sairaalahoitoa vaativia potilaita. Työ on vaativaa erikoissairaanhoitoa, jossa painottuu erikoissairaanhoidon diagnostiikka, tutkimukset ja hoidot sekä potilaan voinnin, oireiden ja elintoimintojen seuranta. Oulaskankaan sairaalan sisätautien ja keuhkosairauksien osastolla hoidetaan myös sydän- ja verisuonisairauksia ja tehdään sydämen rytminsiirtoja.

Erikoistuva lääkäri, OYSin sisätautikeskuksessa pääset mukaan monipuoliseen ja samalla haastavaan tehtävään. Erikoistuvalla lääkärillä on mahdollisuus päästä tutustumaan kaikkiin erikoisaloihin, kuten munuaistaudit, reumataudit, infektiosairaudet, kardiologia, hematologia ja endokrinologia. Jokaisessa työyksikössä ja työvuorossa erikoistuvan tukena on seniorilääkäri. Sisätautien erikoistumiskoulutuksessa on käytössä koulutuspolku, joka varmistaa sen, että koulutus on monipuolinen. Sisätaudeilla on hyvä perehdytys, ja etenkin alkuvaiheen päivystystyössä on tukena kokeneempi erikoislääkäri ja akuuttilääkärien tuki.

Sisätautikeskuksessa saat tueksesi huippuammattilaiset, teknologian ja osaamista, jota ei kaikista sairaaloista löydy. Tiivis yhteistyö muiden erikoisalojen kanssa takaa potilaan kokonaisvaltaista hoitoa. Pääset osallistumaan monipuolisesti päivystys-, vuodeosasto- ja poliklinikkatyöhön. Sisätautikeskuksessa osallistut monien kansansairauksien, kuten diabeteksen, keuhkoahtauman tai sydän- ja verisuonitautien diagnostiikkaan, tutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen moniammatillisesti ja monialaisesti.

Huom.
Uusi sairaala otetaan vaiheittain käyttöön vuodesta 2024 alkaen. Maailman älykkäimmän sairaalan  modernit tilat ja uusin teknologia sekä OYS sisätautikeskuksen huippuosaajien tiimit ja ajantasaiset toimintamallit ovat pian hyödynnettävissäsi.

 

Avoimet työpaikat