OYS Sisätautikeskus

Sisätaudit

Sisätaudit koostuu seitsemästä eri erikoisalasta (endokrinologia, infektiosairaudet, kardiologia, kliininen hematologia (verisairaudet), nefrologia (munuaissairaudet), reumatologia ja sisätaudit.

Monet sisätautien sairauksista ovat isoja kansansairauksia kuten sepelvaltimo- ja verenpainetauti sekä diabetes. Sisätautien erikoisalalla diagnosoidaan, tutkitaan ja hoidetaan näitä kansansairauksia moniammatillisesti, suurella ammattitaidolla ja tutkittuun tietoon pohjautuen. Sairauksia hoidetaan yleisten hoitoketjujen ja -suositusten mukaan, tiiviissä yhteistyössä eri erikoisalojen ja perusterveydenhuollon kanssa.

Sisätautikeskuksen potilaaksi tullaan aina lähetteellä. OYSissa hoidetaan muun muassa I tyypin ja vaikean II tyypin diabetesta sairastavia hyvinvointialueelta tulevia potilaita lukuun ottamatta oululaisia, jotka hoidetaan Oulun kaupungin diabetesvastaanotolla. Valtaosa diabetespotilaista hoidetaan perusterveydenhuollossa. Potilailla on käytettävissä diabeteksen digihoitopolku, joka täydentää tai korvaa perinteistä erikoissairaanhoitoa ja vastaanottokäyntejä, sisältää omahoidon ohjeita ja mahdollistaa etävastaanotot potilaan sekä lääkärin tai hoitajan kanssa.

Viime vuosina yleistyneen uniapnean hoitoketju on hiottu vastaamaan kasvanutta tarvetta ja senkin potilailla on käytettävissään digihoitopolku. Dialyysi- eli keinomunuaishoitoa tarvitsevien dialyysihoitoa tarjotaan OYSissa sekä Oulaskankaan ja Raahen sairaaloissa. Lisäksi OYSilla on dialyysihoidon etäyksikkö Haapajärvellä ja Pudasjärvellä.

OYS infektioyksikössä tutkitaan ja hoidetaan vakavia, harvinaisia ja vaativia infektiosairauksia. Lisäksi yksikkö koordinoi tartuntatautien ehkäisyä ja epidemioiden hoitoa koko Pohjois-Suomen alueella.

Sisätautien potilaat käyvät erikoissairaanhoidon vastaanotoilla OYSissa, Oulaskankaan tai Raahen sairaaloissa. OYSin medisiinisessä päiväsairaalassa toteutetaan avohoidon potilaille suonensisäisiä lääkehoitoja, infuusiohoitoja ja verensiirtoja. Vuodeosastohoitoa tarjotaan OYSissa ja Oulaskankaalla.

Sisätautikeskuksessa työskentelee ravitsemusterapeutteja, jotka antavat ohjausta ja neuvontaa erilaisissa sairauksissa (diabetes, munuaistauti, harvinaiset aineenvaihduntasairaudet). Monissa kroonisissa sairauksissa ravitsemuksella on keskeinen merkitys osana muuta hoitoa.

OYSin sisätautikeskuksessa työskentelee eri alojen erikoistuvia lääkäreitä ja hoitajaopiskelijoita kokeneempien ohjauksessa. Sisätautikeskuksessa tehdään monipuolista ja laadukasta tutkimusta eri erikoisaloilta.