OYS Sisätautikeskus

Reumasairaudet

Reumayksikössä tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla epäillään tulehduksellista reumasairautta, tai jotka tarvitsevat uutta hoitoarviota aiemmin todetun reumasairauden aktivoiduttua.

OYSissa tutkitaan ja hoidetaan tulehduksellisia reumasairauksia, kuten nivelreumaa, selkärankareumaryhmän sairauksia (spondyloartriitteja) sekä verisuonitulehdussairauksia (vaskuliitit) ja systeemisiä sidekudosreumasairauksia. Tulehduksellisissa reumasairauksissa kehossa on käynnissä jatkuva tulehdustila, jossa tulehdus voi kohdistua niveliin ja aiheuttaa nivelkipuja ja –turvotusta. Systeemisissä reumataudeissa voi esiintyä myös ihon, lihasten tai sisäelinten tulehdusoireita ja kuumeilua.

OYSin reumapoliklinikalle saavutaan lähetteellä, jota varten on jo perusterveydenhuollossa kartoitettu potilaan oirekuva ja tehty peruslaboratoriotutkimukset. Ennen poliklinikkakäyntiä potilas käy tarvittavissa lisätutkimuksissa, joita voivat olla esimerkiksi laboratoriotutkimukset ja röntgen- tai magneettikuvaus. Poliklinikkakäynnillä reumalääkäri tutkii potilaan ja tekee tarvittaessa nivelten ultraäänitutkimuksen. Sidekudosreuman epäilyssä voidaan tehdä myös kapillaroskopiatutkimus ja kyynel- sekä syljeneritysmittaukset.

Reumasairauden diagnoosin mukaan suunnitellaan hoito ja hoidon aloitus yksilöllisesti. Aktiivisesti tulehtuneita niveliä hoidetaan glukokortikoidipaikallishoidolla, joita annetaan tarvittaessa jo arviointikäynnin yhteydessä. Paikallishoitojen lisäksi aloitetaan reumalääkitys. Hoidon alkuvaiheessa potilas saa tietoa sairaudestaan, omahoitovinkkejä ja liikuntaohjausta. Reumahoitaja ohjeistaa myös lääkitykseen liittyvät verikokeet. Eri reumasairausryhmille järjestetään omia ensitietopäiviä, joihin voi osallistua noin 6-12 kuukauden kuluttua sairauden toteamisesta.

OYSin reumayksikössä potilasta tutkii, hoitaa ja ohjaa moniammatillinen tiimi, johon kuuluvat potilaan yksilöllisen tarpeen mukaan reumalääkäri, sairaanhoitaja, reumaortopedi, fysio-, toiminta- ja jalkaterapeutti, sosiaalityöntekijä, kuntoutusohjaaja ja osastonsihteeri. Reumasairauksia hoidetaan tiiviissä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyössä. Alussa kontrollit ovat 3-6 kuukauden välein OYSissa. Kun potilaan tilanne on vakiintunut ja lääkitys löytynyt, siirtyy sairauden hoito kokonaan perusterveydenhuoltoon.
Omahoito on tärkeä osa reumapotilaan hoitoa. Reumapotilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja liikunnasta lisätietoa Terveyskylän Reumatalossa.