OYS Sisätautikeskus

Munuaissairaudet

OYS sisätautikeskuksen munuaisyksikön poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan munuaissairauksia. Yksikössä toimii myös dialyysiosasto.

OYSin munuaisyksikön poliklinikalla hoidettavia sairauksia ovat esimerkiksi munuaiskerästulehdukset ja eri syistä aiheutuva munuaisten vajaatoiminta. Munuaisensiirron saaneet potilaat käyvät poliklinikalla määrävälein.

Munuaislääkärin eli nefrologin vastaanotolla potilaalle suunnitellaan yksilöllinen lääkitys sekä tarvittavat elintapa- ja ruokavaliomuutokset. Vastaanottokäyntien yhteydessä potilaat tapaavat myös sairaanhoitajan, joka antaa lisäohjausta munuaissairauden hoitoon. Ravitsemusterapeutin ohjausta tarvitaan usein.

Munuaispotilaat, joiden munuaistoiminta on heikentynyt vaikea-asteisesti, siirtyvät predialyysipoliklinikalle. Siellä potilaalle suunnitellaan sopivin hoitomuoto munuaistoiminnan edelleen heikentyessä. Samalla aloitetaan valmistelut munuaisensiirtoa varten niille potilaille, joille siirto on mahdollinen.

Munuaisyksikössä toimii dialyysi- eli keinomunuaisosasto, jonne potilaat tulevat hemodialyysihoitoon ennalta sovitusti kotoa . Dialyysiosastolla hoidetaan myös äkillisesti sairastuneita sairaalassa olevia potilaita. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella hemodialyysihoitoa tarjotaan myös Oulaskankaan ja Raahen sairaaloissa sekä Haapajärven ja Pudasjärven terveyskeskuksissa.

Potilaat voivat tehdä dialyysihoitoa myös kotona (peritoneaalidialyysi ja kotihemodialyysi). Koulutus kotidialyyseihin tapahtuu munuaisyksikössä, jossa potilaat myöhemmin käyvät säännöllisillä kontrollikäynneillä.

Vastaanottokäynnit

Dialyysihoidot ja munuaisensiirto