OYS Psykiatria

Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatriset palvelut

Tarjoamme yksilöllistä ja ammattitaitoista tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta alle 13-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä tukea heidän perheille. Lastenpsykiatriset palvelumme muodostuvat polikliinisista ja osastohoidon palveluista. Hoidamme erityisosaamista vaativia potilaita, joilla on psyykkiseen kehitykseen, käyttäytymisen ja tunne-elämän säätelyyn tai perheen kuormittuneisuuteen liittyviä häiriöitä. Lisäksi autamme poliisia tutkimaan lapsiin ja nuoriin kohdistuneita rikosepäilyjä. Moniammatillisessa työryhmässä työskentelevät aina lääkäri, sairaanhoitaja ja sosiaalityöntekijä. Tarpeen mukaan lapsen tutkimuksiin ja hoitoihin osallistuvat myös psykologi, puheterapeutti, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Yksilöllisellä hoidolla turvaamme potilaillemme elämänlaatua ja toimintakykyä sekä tuemme iänmukaista kehitystä.

Tietoa lasten mielenterveysasioista ja psykiatrisista sairauksista löydät Lasten mielenterveystalon sivuilta.

Tutustu Lasten mielenterveystaloon