OYS Psykiatria

Tutkimus ja kehitys

Barnahus-hanke

Valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ja THL:n ohjaamassa hankkeessa juurrutetaan Barnahus-standardien mukaisia toimintakäytäntöjä lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseihin sekä tuki- ja hoitojärjestelmään.

Yliopistosairaaloiden yhteyteen on perustettu omat alahankkeet edistämään oman erityisvastuualueen toimintatapoja ja -periaatteita. Hankkeen ydintavoitteena on taata lapsille moniammatillinen, lapsikeskeinen, viiveetön ja mutkaton väkivaltarikosten tutkintaprosessi sekä varmistaa lapselle ja tämän perheelle riittävä tuki ja hoito. Tähän tarvitaan sujuvaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Hankkeen taustalla on Islannista lähtöisin oleva Barnahus, lastenasiaintalo, joka on lapsiystävällinen, monialaisen viranomaisyhteistyön malli väkivallan uhriksi tai todistajaksi joutuneiden lasten auttamiseksi.

Oulun yliopistollisen sairaalan Barnahus-hanke

Yhteystiedot
OYS Barnahus-hanke
Tiina Tenhunen
lastenpsykiatri, aluekoordinaattori
Marika Laakkonen-Linna
psykologi, psykoterapeutti, hanketyöntekijä
Anna Niemi
sosiaalityöntekijä, hanketyöntekijä
Emma Päättönen
sosiaalityöntekijä, hanketyöntekijä
Tiina Kummala
sairaanhoitaja, hanketyöntekijä