OYS Psykiatria

Tutkimus ja kehitys

Barnahus-hanke

Valtakunnallisessa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa ja THL:n ohjaamassa hankkeessa juurrutetaan Barnahus-standardien mukaisia toimintakäytäntöjä lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseihin sekä tuki- ja hoitojärjestelmään.

Yliopistosairaaloiden yhteyteen on perustettu omat alahankkeet edistämään oman yhteistyöalueen (YTA) toimintatapoja ja -periaatteita. Hankkeen ydintavoitteena on taata lapsille moniammatillinen, lapsikeskeinen ja viiveetön väkivaltarikosten tutkintaprosessi sekä varmistaa lapselle ja tämän perheelle oikea-aikainen tuki ja hoito. Tähän tarvitaan sujuvaa viranomaisten välistä yhteistyötä. Hankkeen taustalla on Islannista lähtöisin oleva Barnahus, lastenasiaintalo, joka on lapsiystävällinen, monialaisen viranomaisyhteistyön malli väkivallan uhriksi tai todistajaksi joutuneiden lasten auttamiseksi.

Oulun yliopistollisen sairaalan Barnahus-hanke

Yhteystiedot
Barnahus-hanke OYS/Pohjois-Suomen yhteistyöalue
Anna Niemi
aluekoordinaattori, sosiaalityöntekijä