OYS Psykiatria

Tutkimus ja kehitys

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle -hanke

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle- hankkeen tarkoituksena on vahvistaa toiminta-alueensa alueellista kehittämistä ja koordinaatiota psykososiaalisten menetelmien käyttöönotossa. Hanke toimii tukena yhteistyöalueen hyvinvointialueille. Hankkeen hallinnoijana toimii Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue sekä osatoteuttajina yhteistyöalueen muut hyvinvointialueet, joita ovat Keski-Pohjanmaan-, Kainuun- ja Lapin hyvinvointialueet. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä hyvinvointialueiden lisäksi muiden yliopistosairaaloiden sekä kansallisten toimijoiden kanssa.

Hanke koordinoi OYS -yhteistyöalueella psykososiaalisten menetelmien käyttöönottoa ja ylläpitoa. Hanketyön tavoitteena on kehittää keskittämisasetuksen mukaisesti (VNa 582/2017) alueellista psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien arviointia ja niiden osaamisen ylläpitoa osana hoito- ja palveluketjuja ja -kokonaisuuksia. Kehittäminen on yhteistyötä Tulevaisuuden Sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa tehtävän kehittämistyön kanssa.

Psykososiaalisten menetelmien käyttöönoton koordinointi OYS-yhteistyöalueelle -hanke tukee hyvinvointialueita psykososiaalisten hoitojen oikea-aikaisuuden parantamisessa sekä jatkuvuuden turvaamisessa. Hanke tukee hyvinvointialueita psykososiaalisten palveluiden monialaisuuden ja yhteen toimivuuden kehittämisessä sekä hoidon laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa. Hankkeen tavoitteena on edistää digitaalisten työvälineiden hyödyntämistä hoitoonohjauksessa.

Hankkeen rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö. Hanke päättyy 31.12.2023.

Yhteystiedot
Solja Kuiri
Projektipäällikkö
Aikuisten ikäryhmän tiimi
Tuukka Naasko
Terapiakoordinaattori
Kaisa Nenonen
Terapiakoordinaattori
Jenni Vähä
Terapiakoordinaattori
Paula Ojala
Projektisuunnittelija

Lasten ja nuorten ikäryhmän tiimit
Tuija Liedes
Interventiokoordinaattori (nuoret)
Katja Ylikoski
Interventiokoordinaattori (nuoret)
Katri Rönkä
Interventiokoordinaattori (nuoret)
Sanna Tuomaala
Interventiokoordinaattori (lapset)
Johanna Vesa
Interventiokoordinaattori (lapset)
Janika Harju
koulutussuunnittelija (lapset ja nuoret)