OYS Psykiatria

Yhteystiedot

OYS Psykiatrian palvelupisteet

Tältä sivustolta löydät listan palvelupisteistämme eli osastoistamme, poliklinikoistamme ja muista potilaita hoitavista yksiköistämme. Jokaisen palvelupisteen oheesta löydät kuvauksen toiminnasta ja yhteystiedot, kuten käyntiosoitteen ja puhelinnumeron. Palvelupisteet on listattu aakkosjärjestyksessä päivystystoimintaa lukuun ottamatta.

Mikäli haluat siirtyä suoraan sairaalan karttapalveluun, klikkaa alta:

TUTUSTU OYSIN KARTTAAN

Postia meille?
Toimialueen postiosoitteen, henkilöstön sähköpostiosoitteet ja vastuuhenkilöiden yhteystiedot löydät Henkilöstö-sivulta.

Siirry henkilöstö-sivulle

Psykiatrian päivystysyksikkö

Ensisijainen hoitopaikka psykiatrisissa häiriöissä on oman alueesi mielenterveys- ja päihdepalvelut. Akuutissa tilanteessa hakeudu ensin oman alueesi päivystykseen, josta sinut tarvittaessa ohjataan eteenpäin.

Psykiatrian päivystysyksikköön tullaan lähetteellä. Yksikössä arvioidaan ja tutkitaan akuuttipotilaan tilanne ja avun tarve sekä annetaan ensiapu vaikeisiin psyykkisiin oireisiin. Psykiatrian päivystysyksikköön kuuluvat psykiatrinen päivystys ja kaksi 12-paikkaista osastoa (1A ja 1B).

Ensipsykoosien hoito- ja tutkimusosasto 87

Osasto 87 on 15-paikkainen, suljettu tutkimus- ja hoito-osasto. Osastolla hoidetaan aikuisia, jotka ovat sairastuneet ensimmäistä kertaa psykoosiin tai joilla psykoosi on uusiutunut pian ensipsykoosin jälkeen. Hoidon tavoitteena on oireiden lievittyminen, sairauden vakauttaminen sekä toimintakyvyn palauttaminen.

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Lastenpsykiatrian poliklinikalla tutkimme ja hoidamme psyykkisesti oireilevia lapsia ja tuemme heidän perheitään, joille perustason palvelut tai kotikunnan erikoissairaanhoidon palvelut eivät ole riittäviä. Tällaisia häiriöitä ovat mm. vakavat tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöt, traumaperäiset häiriöt, syömishäiriöt, psykoottiset ja pakko-oireiset häiriöt sekä neuropsykiatriset häiriöt.

Lastenpsykiatrian kriisi-, tutkimus- ja hoito-osasto 50

Osasto 50 on kuusipaikkainen kriisi-, tutkimus- ja hoito-osasto alle 13-vuotiaille lapsille ja nuorille. Osasto toimii lastenpsykiatrian päivystysosastona ja lisäksi tarjoaa polikliinistä akuuttitoimintaa, jonka puitteissa arvioidaan ja annetaan kriisiapua.

Lastenpsykiatrian pienten lasten perheyksikkö 52

Pienten lasten perheyksikkö 52 on kuusipaikkainen päiväosasto, jossa tutkitaan ja hoidetaan psyykkisesti eritavoin oireilevia alle 8-vuotiaita lapsia ja tuetaan heidän perheitään tilanteissa, joissa muut avohoidon keinot eivät ole riittäviä.

Lastenpsykiatrian vaativan hoidon osasto 53

Vaativan hoidon osasto 53 on kuusipaikkainen osasto, joka vastaa ensisijaisesti 6-12-vuotiaiden lasten pidempiaikaisesta kokovuorokautisesta lastenpsykiatrisesta osastohoidosta. Osastolla on mahdollisuus tutkimukseen ja hoitoon tilanteessa, jossa muut hoitomuodot ovat riittämättömiä.

Lastenpsykiatrian hoidollinen tutkimusosasto 54

Osasto 54 on kuusipaikkainen lastenpsykiatrinen hoidollinen tutkimusosasto alle 12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Osasto toimii viikko-osastona maanantaista perjantaihin.

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrinen yksikkö

Yksikössä tutkitaan alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuneita seksuaalisen hyväksikäytön sekä pahoinpitelyn epäilyjä. Tutkimukset ovat osa poliisin esitutkintaa ja tehdään poliisin, syyttäjän tai tuomioistuimen virka-apupyynnöllä.

Mielialahäiriöosasto 88

Mielialahäiriöosastolla hoidetaan akuutisti sairaalahoitoa tarvitsevia aikuisikäisiä mielialahäiriöpotilaita. Yksikkö on 16-paikkainen suljettu osasto. Hoidon aiheina voivat olla esimerkiksi akuutti tai vaikeutunut masennustila, ahdistuneisuus, syömishäiriö, persoonallisuushäiriö tai pakko-oireinen häiriö. Hoidon tavoitteena on oirekuvan lievittyminen ja toimintakyvyn vahvistuminen niin, että potilas voi siirtyä avohoitoon.

Neuromodulaatioyksikkö

Yksikössä annetaan neuromodulaatiohoitoja, kuten sähköhoitoa (ECT), navigoitua sarjamagneettistimulaatiohoitoa (rTMS) ja transkraniaalista tasavirtastimulaatiohoitoa (tDCS). Neuromodulaatiohoitoja käytetään muun muassa masennuksen, ahdistuksen, manian, psykoosin ja skitsofrenian hoitoon.

Nuorisopsykiatrian osasto 86

Nuorisopsykiatrian osasto on 13-17-vuotiaille nuorille tarkoitettu 22-paikkainen suljettu osasto. Osasto koostuu kahdesta osasta: vastaanotto-osasto 86 A:sta sekä tutkimus- ja hoito-osasto 86 B:stä. Osastolla 86 A annetaan ensiapua akuutteihin psyykkisiin oireisiin sekä tarjotaan akuuttiarvioita ja -tutkimusta. Osastolla 86 B toteutetaan laajaa nuorisopsykiatrista tutkimusjaksoa sekä osastohoitoa. Hoidon tavoitteena on potilaan oireiden lievittyminen sekä jatkohoitosuosituksen laadinta.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Nuorisopsykiatrian poliklinikka on lähetepoliklinikka. Poliklinikalla toteutetaan ajanvarauksella 13–17-vuotiaille nuorille alkuarvioita, tutkimusjaksoja ja hoitoja. Lisäksi tarjotaan yleissairaalapsykiatrisia konsultaatioita muille OYSin yksiköille.

Oulaskankaan psykiatrinen yksikkö, Nuorisopsykiatrinen tukitalo

Oulaskankaan psykiatriseen yksikköön kuuluva Nuorisopsykiatrinen tukitalo toimii tiistaisin ja torstaisin klo 8-16. Tukitalo tarjoaa palveluja 13-22-vuotiaille, joiden psyykkinen oireilu vaatii erityistä tukea. Tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten laitoshoidon tarvetta ja syrjäytymistä sekä tarjota tiivistä tukea nuoren siirtyessä sairaalasta avohoitoon.

Oulaskankaan psykiatrinen yksikkö, osasto 76

Oulaskankaan psykiatrinen yksikkö on 12-paikkainen avo-osasto. Yksikössä toteutetaan tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta osastohoitona, polikliinisesti tai päiväkäynteinä. Hoidon aiheina voi olla elämäntilanteen kriisi, mielialahäiriö tai psykoosi.

Psykiatrian poliklinikka

Psykiatrian poliklinikalla tarjotaan aikuisille, 23 vuotta täyttäneille arvio- ja tutkimusjaksoja sekä yksilö- ja ryhmähoitoja. Poliklinikalla arvioidaan ja hoidetaan vaikeista mielenterveyden häiriöistä kärsiviä potilaita sekä tehdään myös vaativia psykiatrisia työkykyarvioita.

Psykoosipotilaiden kuntoutusosasto 84

Osasto on 14-paikkainen suljettu osasto, joka toimii psykoottistasoisesti sairastuneiden potilaiden tutkimus-, hoito-ja kuntoutusosastona. Hoidon aiheena voivat olla psykoosisairauden oireet ja sairauteen liittyvä toimintakyvyn lasku. Hoidon tavoitteena on psykoosi-, ahdistus- ja mielialaoireiden lievittyminen ja toimintakyvyn kohentuminen.

Psykoosisairauksien hoito-osasto 82

Psykoosisairauksien hoito-osasto 82 on pääasiassa psykoosipotilaille tarkoitettu 12-paikkainen suljettu osasto. Osastohoidon aikana keskitytään psykoosisairauksien hoitoon ja siihen liittyvään toimintakyvyn laskuun. Hoidon tavoitteena on tukea potilasta sairauden eri vaiheissa, jotta psykoosi- ja ahdistusoireet lievittyvät sekä toimintakyky kohenee.

Tehostetun avohoidon yksikkö

Tehostetun avohoidon yksikkö tarjoaa psykiatrista avohoitoa akuutissa kriisissä, vaikeassa elämäntilanteessa sekä sairauden alku- tai sen pahenemisvaiheessa oleville potilaille. Tavoitteena on arvioida potilaan tilanne ja löytää keinoja tukemaan selviytymistä. Pyrimme ohjaamaan potilaan mahdollisimman nopeasti tarpeidensa mukaiseen hoitoon. Yksikköön ohjaudutaan psykiatrian päivystyksestä.

Tehostetun hoidon osasto 83

Tehostetun hoidon osasto 83 on 14-paikkainen suljettu psykoosipotilaiden hoito-osasto, joka tarjoaa tehostettua hoitoa ja kuntoutusta pitkäaikaista hoitoa tarvitseville potilaille. Hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on tukea potilasta selviytymään arjessa sekä tunnistamaan oireita.

Vanhuspsykiatrian yksikkö

Vanhuspsykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan ikäihmisiä, joilla on jokin mielenterveyden häiriö tai oireilu, esimerkiksi vaikea masennustila, ahdistuneisuus, psykoottisuus sekä mahdollisesti lisäksi muistiongelmaa.
Hoito vanhuspsykiatrian yksikössä voi toteutua oirekuvasta riippuen vuodeosastolla, päiväpotilaskäynneillä tai polikliinisesti. Vanhuspsykiatrian yksikkö tarjoaa myös konsultaatiotukea perusterveydenhuoltoon.

Varhaiskuntoutusyksikkö 85

Varhaiskuntoutusyksikkö on 11-paikkainen avo-osasto, joka tarjoaa kuntouttavaa psykiatrista hoitoa nuorille aikuisille. Tarvittaessa yksikkö tarjoaa myös diagnostista tutkimusta sekä jatkohoidon ja kuntoutuksen suunnittelua yhteistyössä perheen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka toimii psykiatrisena konsultaatioyksikkönä OYSin muille yksiköille. Poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan potilaita, joilla on ruumiillisia sairauksia tai oireita ja niihin liittyviä mielenterveyden ongelmia.