OYS Psykiatria

Laatu

OYS Psykiatrian laadunhallinta on jokapäiväistä työtä. Painopiste laatutyössä on potilaslähtöisyys. Palveluja ja toimintaa parannetaan monipuolisten toimintatietojen ja palautteiden perusteella.

Psykoterapioiden seuranta ja laadunvarmistus

Tietoa potilaalle, jolle on myönnetty OYS Psykiatrialta maksusitoumus psykoterapiaan

Mikä on psykoterapian laaturekisteri?

Vuoden 2022 alusta osana psykoterapioita on psykoterapian laaturekisteri. Psykoterapian laaturekisteri on psykoterapioiden seurannan ja laadunvarmistuksen väline. Laaturekisteri on osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen potilasrekisteriä. Yksilötasolla rekisteriin kerätään tietoa lomakkeiden avulla potilaalta ja psykoterapeutilta terapian kulusta, koetusta hyödystä sekä oireilun ja toimintakyvyn muutoksesta. Laaturekisteritietoja käytetään potilaan hoidon suunnittelun apuna samaan tapaan, kuin muitakin potilaskertomusmerkintöjä. Ryhmätasolla tietoja voidaan käyttää hoitojärjestelmän kehittämisessä. Esimerkiksi tietoja psykoterapiaan pääsyn viiveestä ja hoidon tehosta hyödynnetään silloin, kun kehitetään potilaiden sujuvampaa pääsyä heille soveltuvimpaan psykoterapiaan. Ryhmätason tiedot ovat sellaisia, joista yksittäistä potilasta ei voida enää tunnistaa. Laaturekisterin käyttö on tietoturvallista.

Miten ja milloin voit potilaana käyttää laaturekisteriä?

Potilaana voit käyttää laaturekisteriä sähköisen Omavointi-palvelun kautta. Palveluun kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista (esim. pankkitunnukset).

Lastenpsykiatristen potilaiden osalta Omavointi-palvelu ei ole toistaiseksi käytössä. Täten lapset ja heidän huoltajansa saavat tarkemmat ohjeet Oysista lomakkeiden täytöstä.

Nuorisopsykiatriset potilaat, joilla on omat pankkitunnukset käytössä, voivat Omavointi-palvelua käyttää. Muutoin nuoret saavat tarkemmat ohjeet Oysista lomakkeiden täytöstä.

Saat tekstiviestin, kun lomakkeesi ovat Omavointi-palvelussa täytettävissä. Lomakkeita pyydetään täyttämään pääsääntöisesti psykoterapiahoitosi alkaessa ja loppuessa. Käy täyttämässä lomakkeet mahdollisimman pian saatuasi tekstiviestin (lomakkeet ovat täytettävissä tekstiviestin saapumisesta 60 päivän ajan). Tekstiviestissä on linkki, josta pääset kirjautumaan Omavointi-palveluun.

  • Vaihtoehtoisesti Omavointi-palveluun pääset kirjautumaan myös Oysin internetsivujen kautta, https://oys.fi/asiakkaille/sahkoiset-asiointipalvelut-ja-ajanvaraus/ kohdasta Omavointi-kyselyt.
  • Huomioitavaa on, että nuorisopsykiatrinen potilas ei saa tekstiviestiä. Tästä huolimatta nuorisopsykiatrinen potilas (jolla on omat pankkitunnukset), voi kirjautua Omavointi-palveluun psykoterapian alkaessa ja päättyessä.

Omavointi-palvelussa täyttämiesi lomakkeiden avulla voit välittää tietoa psykoterapeutillesi. Jokaisen lomakkeen osalta sinulta kysytään erikseen ”terapeutti saa nähdä vastauksesi”. Vastaamalla ”kyllä” terapeuttisi näkee lomakkeen tiedot ja vastaamalla ”ei” terapeuttisi ei näe lomakkeen tietoja. Lomaketietojen avulla voit välittää arvokasta tietoa voinnistasi psykoterapeutillesi. Antamasi tiedot auttavat psykoterapeuttiasi hoitosi suunnittelussa.

Omavointi-palvelun kautta välittämäsi tiedot voinnistasi eivät välity reaaliaikaisesti, joten toimi hoitavilta ammattilaisiltasi saamiesi ohjeiden mukaisesti, mikäli koet vointisi huonontuneen tai koet tarvitsevasi apua. Kiireellisissä tilanteissa ota yhteyttä lähimpään päivystykseen ja henkeä uhkaavissa tilanteissa soita yleiseen hätänumeroon 112.

Miten ja milloin psykoterapeutti käyttää laaturekisteriä?

Psykoterapeuttisi käyttää laaturekisteriä erillisen etäliittymän kautta. Etäliittymään kirjautuminen edellyttää myös psykoterapeutilta vahvaa tunnistautumista. Psykoterapeuttisi käyttää laaturekisteriä pääsääntöisesti psykoterapiahoitosi alkaessa ja loppuessa. Psykoterapeuttisi näkee niiden lomakkeiden tiedot, joista olet suostumuksesi antanut.

Kuka saa käsitellä laaturekisteritietojani?

Laaturekisteritietojesi käsittely perustuu hoitosuhteeseen sinun ja hoitoosi osallistuvien ammattilaisten välillä, joten laaturekisteritietojasi saavat käsitellä vain sinua hoitava psykoterapeutti ja hoidostasi vastaavat ammattilaiset Oysissa. Kaikkia hoitoosi osallistuvia ammattilaisia sitovat vastuut ja velvollisuudet potilastietojesi salassapidosta sekä vaitiolovelvollisuudesta.