OYS Konsti

OYS Konsti ammattilaisille

Palvelut ja tilat

Toimimme vammaispalveluiden toimialueella omana palvelualueenamme. Vastuualueemme keskeisiä tehtävät ovat vaikeiden oppimishäiriöiden ja/tai kehitysvammaisten tutkimus- ja arviointi sekä kuntoutuspalvelut.

Konsti tarjoaa moniammatillisia tutkimus- ja kuntoutusarviopalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Toimintaamme määrittävät asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä osallisuuden vahvistaminen. Palvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti ja yhdessä läheisten ja muun verkoston kanssa.

Tuotamme kuntien peruspalveluita tukevia, erityisosaamista vaativia palveluja Pohteen alueen asiakkaille sekä mahdollisuuksien mukaan muiden hyvinvointialueiden asiakkaille. Palvelut tuotetaan polikliinisesti paikan päällä, asiakkaamme omassa arkiympäristössä tai digitaalisina etäpalveluina. Pääpaino on avopalveluissa, ja lisäksi yksikössä on 30 asiakaspaikkaa vaativaa ympärivuorokautista osastokuntoutusta tarvitseville asiakkaille.

Asiakkaat ohjautuvat meille lääkärin lähetteellä tai jatkoarvioon / -hoitoon muista terveydenhuollon yksiköistä, tai Pohteen vammaispalveluiden asiakasohjauskeskuksen kautta.

Palveluidemme tavoitteena on henkilön elämänhallinnan tukeminen, sekä kuntouttavan ja sujuvan arjen järjestäminen.

Keskeisiä osaamisalueitamme

  • Laaja-alaiset tutkimus- ja arviointimenetelmät
  • Toiminnallinen kuntoutus
  • Autismiosaaminen
  • Psykososiaalinen kuntoutus
  • Neuropsykiatrinen osaaminen
  • Käyttäytymisanalyysit
  • Emotionaalisen kehityksen arviointi
  • AAC-ohjaus
  • Seksuaalineuvonta

Moniammatillisesta työskentelystä vastaavat lääkärit, psykologit, puheterapeutit, sosiaalityöntekijät, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, lähihoitajat, sairaanhoitajat, AAC-ohjaajat, seksuaalineuvoja, ohjaajat sekä palvelukoordinaattorit.

Tutkimus- ja kuntoutusarviopalvelut vastaavat pääasiassa lasten ja nuorten varhaiskuntoutukseen liittyvistä palveluista. Palvelut on suunnattu henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja / tai kehitysvamma, ja jotka tarvitsevat esimerkiksi kasvun ja kehityksen tai toiminta-, itsemääräämis- tai työkyvyn arviointia. Kuntoutumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynnetään moniammatillisen työryhmän asiantuntemusta. Palvelut pohjautuvat asiakaslähtöiseen tarpeen arviointiin.

Kuntoutuspalveluita tarjotaan eri ikäisille henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja / tai kehitysvamma, ja jotka tarvitsevat fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn haasteiden vuoksi kuntoutusta. Palvelumme tukevat peruspalveluiden tarjontaa.

Konstin tilat valmistuivat vuonna 2019. Viihtyisissä, esteettömissä ja käyttö joustavissa tiloissa hyödynnetään viimeisintä teknologiaa. Osastokuntoutuksen tilat mallintavat normaalia arkea, ja asiakashuoneet soveltuvat erilaisten ihmisten tarpeisiin ja oikeuksiin. Tilat turvaavat asiakkaidemme yksityisyyttä, omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta.