OYS Konsti

OYS Konsti ammattilaisille

Palvelut ja tilat

Konsti tarjoaa moniammatillisia tutkimus- ja kuntoutusarviopalveluja sekä kuntoutuspalveluja. Toimintaamme määrittävät asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä osallisuuden vahvistaminen. Palvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti ja yhdessä läheisten ja muun verkoston kanssa.

Palveluidemme tavoitteena on henkilön elämänhallinnan ja arjen sujuvoittaminen sekä arjen järjestäminen kuntouttavaksi.

Keskeisiä osaamisalueitamme

  • Toiminnallinen kuntoutus
  • Autismiosaaminen
  • Kehitysvammapsykiatrinen osaaminen
  • Psykososiaalinen kuntoutus
  • Käyttäytymisanalyysit
  • AAC-ohjaus
  • Seksuaalineuvonta

Moniammatillisesta työskentelystä vastaavat lääkärit, psykologit, puheterapeutit, sosiaalityöntekijät, toimintaterapeutit, fysioterapeutit, lähihoitajat, sairaanhoitajat, AAC-ohjaajat, seksuaalineuvojat, ohjaajat sekä palvelukoordinaattorit.

Tutkimus- ja kuntoutusarviopalvelut vastaavat pääasiassa lasten ja nuorten varhaiskuntoutukseen liittyvistä palveluista. Palvelut on suunnattu henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja / tai kehitysvamma, ja jotka tarvitsevat esimerkiksi kasvun ja kehityksen tai toiminta-, itsemääräämis- tai työkyvyn arviointia. Kuntoutumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynnetään moniammatillisen työryhmän asiantuntemusta. Palvelut pohjautuvat asiakaslähtöiseen tarpeen arviointiin.

Kuntoutuspalveluita tarjotaan eri ikäisille henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja / tai kehitysvamma, ja jotka tarvitsevat fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn haasteiden vuoksi kuntoutusta. Palvelumme tukevat peruspalveluiden tarjontaa.

Palvelut tuotetaan polikliinisesti meillä paikan päällä, asiakkaamme omassa arkiympäristössä tai digitaalisina etäpalveluina. Pääpaino on avopalveluissa, ja vaativan ympärivuorokautisen osastokuntoutuksen tarpeisiin on 30 asiakaspaikkaa.

Nykyiset tilat valmistuivat vuonna 2019. Viihtyisissä, esteettömissä ja käyttöjoustavissa tiloissa
hyödynnetään viimeisintä teknologiaa. Osastokuntoutuksen tilat mallintavat normaalia arkea, ja
asiakashuoneet soveltuvat erilaisten ihmisten tarpeisiin ja oikeuksiin. Tilat turvaavat
asiakkaidemme yksityisyyttä, omatoimisuutta ja itsemääräämisoikeutta.

Tuotamme kuntien peruspalveluita tukevia, erityisosaamista vaativia palveluja koko maakunnan tarpeisiin sekä tarpeen mukaan OYSin erityisvastuualueen asiakkaille.