OYS Konsti

Tutkimus ja arviointi

Tutkimus- ja kuntoutusarviopalvelut vastaavat pääasiassa lasten ja nuorten varhaiskuntoutukseen liittyvistä palveluista. Palvelut on suunnattu henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja / tai kehitysvamma, ja jotka tarvitsevat esimerkiksi kasvun ja kehityksen tai toiminta-, itsemääräämis- tai työkyvyn arviointia. Kuntoutumisen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa hyödynnetään moniammatillisen työryhmän asiantuntemusta. Palvelut pohjautuvat asiakaslähtöiseen tarpeen arviointiin.

Asiakaspalvelu