OYS Konsti

Kuntoutus

Kuntoutuspalveluita tarjotaan eri ikäisille henkilöille, joilla on vaikeita oppimishäiriöitä ja / tai kehitysvamma, ja jotka tarvitsevat fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn haasteiden vuoksi kuntoutusta. Palvelumme tukevat peruspalveluiden tarjontaa.

Kuntoutusyksiköt

Keto: 050 404 1046
Havu: 040 509 5083
Lumi: 050 401 8475
Apila: 050 309 0968
Vilja: 050 309 3679


Henkilöstö

Asiakaspalvelu
Pirjo Roinesalo
Palvelupäällikkö
Minna Satomaa
Palveluesimies
Pauliina Aaltonen
Vastaava sairaanhoitaja (Lumi, Apila)
Roosa Sarajärvi
Vastaava sairaanhoitaja (Havu)
Arja Palovaara
Vastaava sairaanhoitaja (Vilja, Keto)