Terttu-säätiö

Taidelahjoitukset

Tukea toipumiseen, kauneutta kohtaamiseen, luovuutta läsnäoloon

Voit lahjoittaa taidetta Oulun yliopistolliseen sairaalaan tai suunnata rahalahjoituksesi kulttuurisen hyvinvoinnin edistämiseen sairaalassa. Kulttuuri ja taide edistävät tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia. Ne ovat osa hyvää hoitoa, hoitoympäristöä ja henkilöstön hyvinvointia sairaalassa.

Soveltava taiteellinen, tieteellinen ja hoidollinen tutkimus tuo sairaalaan uudenlaista erikoisosaamista. Uusimpien tutkimustietojen ja parhaiden toimintakäytäntöjen jakaminen edistää pohjoista kulttuurihyvinvointia. Kulttuuri ja taide tekevät sairaala- ja hoitoympäristöstä helpommin lähestyttävän, inhimillisen ja viihtyisän.

Oulun yliopistollinen sairaala vastaanottaa harkinnanvaraisesti taidetta lahjoituksena. Lahjoituksen kohteen pysyvä, vapaa ja rajoittamaton omistus- ja hallintaoikeus siirtyy lahjansaajalle.

Lahjoituksen maksamisen yhteydessä kerro tieto lahjoituksen kohteesta tai toimita lahjakirja varojen käyttökohteesta asiamiehelle: juha.korpelainen@ppshp.fi

Poh­jois-Suo­men ter­vey­den­huol­lon tu­ki­sää­tiöl­lä on po­lii­si­hal­li­tuk­sen myön­tä­mä ra­han­ke­räys­lu­pa RA/2020/635, jo­ka on voi­mas­sa 29.5.2020 al­kaen Poh­jois-Poh­jan­maan, La­pin, Kai­nuun ja Kes­ki-Poh­jan­maan maa­kun­tien alueel­la.

Terttu-säätiön lahjoitustili
Terttu-säätiön lahjoitustili
Danske Bank FI45 8900 8710 3534 15