Terttu-säätiö

Apurahat

Terttu-säätiöltä 80 000 euroa tutkimustyöhön

Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiö myönsi apurahaa kahdeksalle tutkimushankkeelle kesäkuussa 2022.

Hankeapuraha myönnettiin seuraaville:

  • Nevalainen Mika: MRI in modern musculoskeletar imaging 10 000 €
  • Kruger Johanna: Työikäisten etenevät muistisairaudet 10 000 €
  • Kuusisto Milla: Multippeli myelooma 10 000 €
  • Nortunen Minna: Haimasyövän radiomipiirteiset ja histologiset
    ennustetekijät 10 000 €
  • Nyberg Pia: Borealis biopankin saatavuustiedonmaantieteellisen kattavuuden parantaminen 10 000 €
  • Salokorpi Nina: Glioomien modernien kuvantamismenetelmien avulla, yksilöllisesti optimoitu hoito 10 000 €
  • Karttunen Saana: Neuromodulaatiohoitojen vaikuttavuus ja optimointi masennuksen hoidossa 10 000 €
  • Huilaja Laura: Atooppisen ekseeman riskitekijät 10 000 €

Apurahat myöntää Terttusäätiön hallitus arvioijien esityksen pohjalta. Hakemuksiatuli 15.

Vuoden kliininen tutkija

Vuoden kliiniseksi tutkijaksi säätiö nimesi dosentti Olli Helmisen. Tällä tunnustuksella Terttu-säätiö haluaa antaa tunnustusta Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä työskentelevälle tohtori-dosenttitasoiselle kliinikkotutkijalle, joka oman potilastyönsä ohella tekee aktiivisesti tutkimustyötä, toimii innostavana esimerkkinä, opettaa, kannustaa ja tukee muita sekä tutkimustyössä että potilastyössä.
Pohjois-Suomen terveydenhuollon tukisäätiön tarkoituksena on terveystieteellisen tutkimuksen tukeminen, terveydenhuollon palvelujen kehittäminen ja alan koulutuksen mahdollistaminen. Säätiön perusti vuonna 1998 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto.