Terttu-säätiö

Lahjoita

Lahjoittajat

Lah­joit­ta­jak­si voi­vat il­moit­tau­tua niin yk­si­tyis­hen­ki­löt, yri­tyk­set kuin jul­ki­set or­ga­ni­saa­tiot­kin. Lah­joit­ta­jien ni­met jul­kais­taan lah­joit­ta­jan suos­tu­muk­sel­la sää­tiön si­vuil­la. Mi­kä­li lah­joit­ta­ja ha­luaa ni­men­sä jul­kis­tet­ta­van, tu­lee asias­ta il­moit­taa säh­kö­pos­til­la tä­män lin­kin kaut­ta avau­tu­vaan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen: lä­he­tä vies­ti.

Kii­tos tues­tan­ne!

 

Vuonna 2021 saadut lahjoitukset

Lahjoittaneet yritykset ja yhteisöt
AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö
Elektrobit A
Haapalehdon Katsastus Oy
Harrikkakuskit
Hodari Auto Oy
Kellon koulu
Kotivara Oy
Lastenklinikoiden kummit ry
OTC-sijoitus Oy
Oulu Firefighters ry
Reidos Oy
Räikiä Oy
Suorsa Taksi & Kuljetus Oy

Testamenttilahjoitukset
Rauha ja Martti Hiltula

Lahjoitukset ovat kohdistuneet seuraaviin rahastoihin
Lasten kirurgian lahjoitusrahasto
Lasten kl:n osasto 51 lahjoitusrahasto
Lastenpsykiatrian klinikan lahjoitusrahasto
Lastenpsykiatrian osasto 52 lahjoitusrahasto
Lahjoitusrahasto lasten syöpähoitojen kehittämiseen
Lastenklinikoiden kummien lahjoitusrahasto
Tutkimustoiminta; lastentaudit
Säätiön yleisrahasto
Rauha ja Martti Hiltulan rahasto