Terttu-säätiö

Lahjoita

Lahjoittajat

Lah­joit­ta­jak­si voi­vat il­moit­tau­tua niin yk­si­tyis­hen­ki­löt, yri­tyk­set kuin jul­ki­set or­ga­ni­saa­tiot­kin. Lah­joit­ta­jien ni­met jul­kais­taan lah­joit­ta­jan suos­tu­muk­sel­la sää­tiön si­vuil­la. Mi­kä­li lah­joit­ta­ja ha­luaa ni­men­sä jul­kis­tet­ta­van, tu­lee asias­ta il­moit­taa säh­kö­pos­til­la tä­män lin­kin kaut­ta avau­tu­vaan säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen: lä­he­tä vies­ti.

Kii­tos tues­tan­ne!

 

Vuonna 2022 saadut lahjoitukset olivat yhteensä 899 118 euroa

Lahjoittaneet yritykset ja yhteisöt

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö
Elektrobit Automotive Finland Oy
Harrikkamiehet
HR-Ikkunat Ruhkala Oy
Kala- ja Pyhäjokilaakson diabetesyhdistys
Kellon koulun virkistys
Koivukuja Yhtiöt Oy
Kotivara Oy
Lastenklinikoiden kummit ry
Nuottasaaren työnjohtajakerho
Oulu Firefighters ry
Rakennusliiton osasto 059 ry
Reidos Oy
Tili-Ninja
Torni-Parturi Oy

Testamenttilahjoitukset

Eine Helander
Matti Jurvakainen
Niilo Kokkonen
Kaarina Kadenius
Esa ja Eeva Toivola

Lahjoitukset ovat kohdistuneet seuraaviin rahastoihin

Kardiologisen osaston lahjoitusrahasto
Keskosten tehohoidon lahjoitusrahasto
Lahjoitusrahasto lasten syöpähoitojen kehittämiseen
Lasten ja nuorten vastuualueen lahjoitusrahasto
Lasten kl:n kirurgian lahjoitusrahasto
Lasten kl:n lahjoitusrahasto
Lasten kl:n neurologian lahjoitusrahasto
Lasten päivystys ja infektio-osaston lahjoitusrahasto
Lasten syöpäpotilaiden lahjoitusrahasto
Lasten veri-, syöpä- ja sisätautien lahjoitusrahasto
Lastenklinikoiden kummien lahjoitukset
Lastenpsykiatrian klinikan lahjoitusrahasto
Lastenpsykiatrian osasto 52 lahjoitusrahasto
OYS:n osasto 3 rahasto
Syöpätautien ja sädehoitokl:n lahjoitusrahasto
Säätiön yleisrahasto
Niilo Kokkosen testamenttirahasto
Matti Jurvakaisen testamenttirahasto
Eine Helanderin testamenttirahasto

 

Vuonna 2021 saadut lahjoitukset

Lahjoittaneet yritykset ja yhteisöt

AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö
Elektrobit A
Haapalehdon Katsastus Oy
Harrikkakuskit
Hodari Auto Oy
Kellon koulu
Kotivara Oy
Lastenklinikoiden kummit ry
OTC-sijoitus Oy
Oulu Firefighters ry
Reidos Oy
Räikiä Oy
Suorsa Taksi & Kuljetus Oy

Testamenttilahjoitukset

Rauha ja Martti Hiltula

Lahjoitukset ovat kohdistuneet seuraaviin rahastoihin

Lasten kirurgian lahjoitusrahasto
Lasten kl:n osasto 51 lahjoitusrahasto
Lastenpsykiatrian klinikan lahjoitusrahasto
Lastenpsykiatrian osasto 52 lahjoitusrahasto
Lahjoitusrahasto lasten syöpähoitojen kehittämiseen
Lastenklinikoiden kummien lahjoitusrahasto
Tutkimustoiminta; lastentaudit
Säätiön yleisrahasto
Rauha ja Martti Hiltulan rahasto