Takaisin

Perinnöllisyyslääketiede ja harvinaissairauksien diagnostiikka

Perinnöllisyyslääketiede on lääketieteen erikoisala, jossa sovelletaan genetiikkaa potilaiden vaativien, perinnöllisten ja harvinaisten sairauksien ja alttiuksien diagnostiikassa sekä yksilöllisen seurannan ja hoidon suunnittelussa.

OYSin perinnöllisyyslääketieteen ammattilaiset tutkivat potilaiden perinnöllisyyteen liittyviä sairauksia ja alttiuksia esimerkiksi silloin, kun perheessä tai suvussa esiintyvää sairautta epäillään perinnölliseksi ja sen diagnoosi on epäselvä, tai
perheessä on todettu harvinainen perinnöllinen tauti, jonka vaikutuksista tarvitaan lisää tietoa. Yleisiä tutkittavia ovat perinnöllinen syöpäalttius, kehityshäiriöt ja oireyhtymät sekä sikiöpoikkeavuuksien toistuminen.

OYSin perinnöllisyyspoliklinikan vastaanotolle tullaan joko lähetteellä tai ottamalla itse yhteyttä. Ennen vastaanotolle tuloa potilaalta kerätään tarvittaessa esitiedot (suvun ja potilaan perinnölliset sairaudet ja sairaushistoria), joista rakennetaan diagnostiikassa hyödynnettävä sukupuu. Tiedot kerätään suostumukseen perustuen ja keräämisessä kunnioitetaan potilaan yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta.

Tarvittaessa hoitaja ottaa yhteyttä potilaaseen esitietojen perusteella. Ennen vastaanottoaikaa potilaalle voidaan suunnitella geenitesti, johon hoitaja kutsuu ja opastaa potilaan. Geenitestien tulokset, kerättyjen tietojen avulla rakennettu sukupuu ja mahdollinen diagnoosi käydään läpi vastaanotolla. Tarvittaessa suunnitellaan jatkotutkimuksia.

Mikäli tutkimuksissa todetaan perinnöllinen tai harvinainen sairaus tai alttius sellaiselle, avataan potilaalle diagnoosin merkitys sekä suunnitellaan mahdollinen jatkohoito ja seuranta. Mahdollisuuksien mukaan potilas ohjataan eteenpäin vastaavalle erikoisalalle, esimerkiksi rintasyöpäalttiustapauksessa syöpä- tai naistentaudeille. Mitä harvinaisemmasta diagnoosista on kyse, sitä moniammatillisemmalla tiimillä hoitoa ja seurantaa suunnitellaan.

Lopuksi arvioidaan aina löytyneen sairauden ja alttiuden merkitys sukulaisten ja oman perhesuunnittelun kannalta. Tarvittaessa huolehditaan, että sukulaisetkin pääsevät perinnöllisyysneuvonnan tutkimusten piiriin.

Ammattitaitoa ja erikoisasiantuntijuutta

Lisätietoa tutkimuksista ja potilasryhmistä

Genetiikan ja harvinaissairauksien talo