Sairaanhoidon palvelukeskus

Tutkimus ja opetus

Tutkimus

Tarjoamme potilaslähtöisesti laadukkaita tutkimuksia ja hoitoja uusimpaan tutkimustietoon perustuen. Siksi erikoisalat ylittävä kansainvälinen ja kansallinen tieteellinen tutkimus on olennainen osa työtämme.

Diagnostiikan osaamiskeskuksen toimintaan kuuluu myös aktiivinen tutkimustoiminta ja erikoisalojen uusien osaajien koulutus. Koulutamme alan uusia ammattilaisia ja hyödynnämme uusinta teknologiaa sairauksien diagnostiikassa. Annamme tarvittaessa asiantuntija-apua muille terveydenhuollon yksiköille ja sairaanhoitopiireille.

Opetus

Opiskelijoiden ohjaaminen tuleviksi ammattilaisiksi on tärkeä osa työtämme monissa yksiköissämme. Meillä on harjoittelujaksoilla esimerkiksi röntgenhoitajaopiskelijoita. Harjoittelupaikoista löytyy lisää tietoa jobiilista.

Myös sairaalahuollon, välinehuollon ja hoitologistiikan alueilla opiskelijoiden ohjaaminen ja kouluttaminen kuuluvat arkeemme.

Sairaalahuolto

Meillä opiskelijat pääsevät tekemään sairaalahuoltajan monipuolista ja mielenkiintoista työtä, joka sisältää siivoustyön lisäksi ruokahuollon avustavia tehtäviä, vuodehuoltoa, pyykki- ja jätehuollon tehtäviä unohtamatta tärkeää asiakaspalvelua.

Harjoittelupaikat järjestetään pääsääntöisesti työpisteisiin, joissa voi suorittaa kaikki tutkinnon osat. Palveluohjaajat ja sairaalahuoltajat perehdyttävät, opastavat ja seuraavat harjoittelun edistymistä. Meillä on hyvät ja selkeät työohjeet ja tehtäväjärjestykset. Meillä voi opiskella alan ammattitutkinnon myös oppisopimuksella.

Työskentelykohteita ovat vuodeosastot, poliklinikat, yleiset alueet sekä leikkaussalit, teho-osastot ja synnytysosastot. Turvaamme kaikille tilojen käyttäjille hygieeniset, turvalliset, puhtaat ja viihtyisät tilat.

Välinehuolto

Meillä opiskelijat voivat kehittää muun muassa kädentaitoja, tarkkuutta ja yhteistyökykyä, jota tarvitaan oikeiden välineiden oikea-aikaisen toimittamisen onnistumiseksi. Välinehuollon harjoittelijana pääset tekemään monipuolisesti tarkoin ohjeistettuja tehtäviä, joiden vaikutus potilaan hoitoprosessiin on merkittävä. Ilman oikein huollettuja välineitä on esimerkiksi kirurgin mahdotonta tehdä toimenpiteitä.

Välinehuoltoprosessissa on useita vaiheita, joten myös harjoittelijat pääsevät työskentelemään vaiheittain vaativampien tehtävien parissa ohjaajan opastuksella. Itsenäistä työskentelyä pääsee harjoittamaan jo opiskeluaikana.

Hoitologistiikka

Hoitologistiikan tehtävissä harjoittelijat pääsevät tutustumaan lukuisiin sairaalamaailman hoitovälineisiin ja tarvikkeisiin sekä varmistamaan osaltaan palveluketjun toimintaa huolehtimalla osastoilla niiden saatavuudesta ja järjestyksestä. Hoitologistiikassa tarvitaan aktiivista otetta tehtäviin, yhteistyötaitoja ja myös tarkkuutta esimerkiksi toimenpidekohtaisten pakkausten keräämisessä leikkaussuunnitelmien mukaisesti.

Haluaisitko tulla meille oppimaan hyvään porukkaan ja tehdä tärkeää työtä? Otathan yhteyttä meihin.