Sairaanhoidon palvelukeskus

Diagnostiikan palvelut

OYS Diagnostiikan osaamiskeskus

OYS Diagnostiikan osaamiskeskuksessa teemme erilaisia diagnostisia tutkimuksia ja kuvantamisohjattuja hoitotoimenpiteitä. Tuotamme kliinisen neurofysiologian ja isotooppilääketieteen, patologian, perinnöllisyyslääketieteen sekä radiologian tutkimuksia ja toimenpiteitä. Toimintaamme kuuluvat myös aktiivinen tieteellinen tutkimus ja erikoisalojen uusien osaajien koulutus. Keskeinen toiminnallinen periaatteemme on kiinteä yhteistyö kaikkien kliinisten erikoisalojen kanssa.

Kliinisen neurofysiologian palvelualue (KNF)

Kliinisellä neurofysiologialla teemme keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaan liittyviä tutkimuksia. Niistä yleisimpiä ovat aivojen sähköistä toimintaa mittaava EEG-tutkimus sekä hermojen ja lihasten toimintatutkimus ENMG. Tutkimme myös esimerkiksi unihäiriöitä ja unenaikaisia hengityshäiriöitä sekä käytämme kivun ja masennuksen hoidossa magneettistimulaatiota.

Tutustu KNF:n palveluihin

Kuvantamisen palvelualue

Kuvantamisen palvelualue tuottaa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tarvitsemia kuvantamispalveluita kaikkiin OYS-erityisvastuualueen sairaaloiden ja terveyskeskusten tarpeisiin. Tutkimme ihmisen kehoa erityyppisillä kuvantamistutkimuksilla ja teemme kuvantaohjattuja hoitotoimenpiteitä. Tutkimukset auttavat diagnoosin määrittämisessä ja hoitopäätösten tekemisessä. Tutkimustyyppejä ovat muun muassa natiivi-, mammografia-, tietokonetomografia-, magneetti- ja isotooppitutkimukset.

Toimipaikkamme sijaitsevat Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa. Kuvantamistutkimuksiin tarvitaan lääkärin kirjoittama lähete. Tutkimuksia ei tehdä yksityislääkärin lähetteellä.

Tutustu kuvantamisen palveluihin

Patologian palvelualue

Patologialla teemme taudinmäärityksiä tutkimalla potilaista otettuja kudos- ja solunäytteitä. Tutkimuksissa käytetään perinteisten mikroskooppimenetelmien lisäksi immunohistokemiallisia ja molekyylibiologisia menetelmiä. Työskentely laboratoriossa vaatii huolellisuutta ja paneutumista, mutta myös intoa oppia uutta.

Hoitava lääkäri voi ottaa näytteitä silloin, kun halutaan selvittää sairauden luonnetta tai pahanlaatuisen taudin levinneisyyttä. Tutkimuksen perusteella tehdään lausunto ja diagnoosi, jotka toimitetaan hoitavalle lääkärille. Hoitava lääkäri vastaa mahdollisiin kysymyksiin.

Teemme myös lääketieteellisiä ruumiinavauksia kuolinsyiden selvittämiseksi. Potilasta hoitanut lääkäri kertoo ruumiinavauksen tulokset omaisille ja laatii myös kuolintodistuksen. Poliisin määräämiä oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia tehdään THL:n oikeuslääkinnän yksikössä. Lue lisää THL:n sivuilta.

Tutustu oppaaseen vainajan omaiselle

Perinnöllisyyslääketieteen palvelualue ja harvinaissairauksien yksikkö

Perinnöllisyyslääketieteessä tutkimme, hoidamme ja opastamme potilaita ja perheitä perinnöllisiin ja synnynnäisiin sairauksiin liittyvissä kysymyksissä. OYSin harvinaissairauksien yksikkö Harvi vastaa OYS-erityisvastuualueella niiden harvinaissairauksien diagnostiikan ja hoidon koordinoinnista, joille ei ole olemassa selkeää omaa erikoisalaa. Tavoitteenamme on, että harvinaissairaus diagnosoidaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja harvinaissairas saa oikea-aikaisesti ja koordinoidusti tarvitsemansa hoidon, kuntoutuksen ja psykososiaalisen tuen.

Tutustu perinnöllisyyslääketieteen palveluihin potilaille

Ota yhteyttä henkilöstöömme

Sivulta löydät henkilöstön yhteystiedot.

Palvelupaikkojen yhteystiedot

Sivulta löydät poliklinikoiden ja röntgenten yhteystiedot ja sijainnit.