Takaisin

Vanhuspsykiatria

Vanhuspsykiatrialla tutkitaan ja hoidetaan ikäihmisiä, joilla on jokin mielenterveyden häiriö tai oireilu, esimerkiksi vaikea masennustila, ahdistuneisuus, psykoottisuus sekä mahdollisesti lisäksi muistiongelmia.

Ikääntyneillä esiintyy samoja mielenterveyden häiriöitä kuin nuoremmilla. Lisäksi ikääntyneillä esiintyy nuorempiin verrattuna enemmän psyykkisiä oireita, joiden taustalla on elimellinen sairaus, kuten etenevä muistisairaus, verisuonisairaudet tai Parkinsonin tauti. Iäkkään psyykkiseen oireiluun liittyy myös joitain erityispiirteitä ja ikääntyneiden hoito ja diagnostiikka vaativat usein erityisosaamista, jota OYSin vanhuspsykiatrian yksikkö tarjoaa.

OYSin vanhuspsykiatrialla hoidettavien potilaiden tavallisimpia psykiatrisia oirekuvia ovat erilaiset mielialahäiriöt, kuten vaikea masennustila, psykoottisuus, vaikea ahdistuneisuus sekä erilaiset elimellisoireiset psykiatriset häiriöt, kuten somatisaatiohäiriö. Osalla potilaista todetaan alkava muistisairaus osaltaan selittämässä oireilua.

Hoito voi toteutua oirekuvasta riippuen vuodeosastolla, päiväpotilaskäynneillä tai polikliinisesti. Vanhuspsykiatrian yksikkö tarjoaa myös konsultaatiotukea perusterveydenhuoltoon.

Potilaan hoito perustuu diagnostiseen arvioon ja yksilöllisesti laadittuun hoitosuunnitelmaan. Keskeisenä tavoitteena on tukea potilaan toimintakyvyn säilymistä ja omatoimisuutta. Hoitomuotoina ovat muun muassa lääkehoito, omahoitajatyöskentely, ryhmähoidot ja neuromodulaatiohoidot, kuten sähköhoito, tasavirtastimulaatiohoito tai magneettistimulaatiohoito.

Potilaan hoito on moniammatillista tiimityötä; potilaan tutkimiseen ja hoitoon voi osallistua lääkärin ja omahoitajien lisäksi toimintaterapeutti, psykologi, fysioterapeutti ja sosiaalityöntekijä.  Vanhuspsykiatrian yksikköön hoitojaksolle ohjaudutaan pääsääntöisesti lähetteellä tai toiselta psykiatriselta osastolta jatkohoitona.

Vanhuspsykiatrian yksikkö

Oulun yliopistollinen sairaala, S4, 3. kerros

Kajaanintie 50

Osastosihteeri: 040 3504522

Kanslia, hoitajat: 040 1257741

Mielenterveystalo