Takaisin

Neuromodulaatiohoidot

Neuromodulaatiohoidoilla hoidetaan hoitoresistenttiä masennusta, maniaa, psykoosia, ahdistusta ja pakkopakko-oireista häiriötä, jos muilla hoitokeinoilla ei saada riittävää vastetta. Hoitoja annetaan pääasiassa aikuisille, mutta tapauskohtaisen arvion perusteella hoitoja voidaan antaa myös nuoruusikäisille.

OYSissa annettavia neuromodulaatiohoitoja ovat sähköhoito (ECT), navigoitu sarjamagneettistimulaatiohoito (rTMS) ja transkraniaalinen tasavirtastimulaatiohoito (tDCS).

Mikäli esimerkiksi avohoidossa muilla hoitomuodoilla ei saada riittävää vastetta, voidaan tehdä lähetearvio neuromodulaatioyksikköön. Hoitoarvioon tullaan aina psykiatrin tai muun lääkärin lähetteellä. Arviokäynnillä sovitaan hoitokäytännöistä, valitaan soveltuvin hoitomuoto ja varmistetaan, että hoidolle ei ole esteitä. Oirekuvasta, valitusta hoitomuodosta ja hoidon kiireellisyydestä riippuen joko varataan hoitosarja tai potilas asetetaan jonoon. Hoito toteutuu polikliinisesti tai tarvittaessa hoitosarjaa varten voidaan järjestää osastohoitopaikka. Lisäksi hoitosarja voidaan järjestää jo psykiatrisessa osastohoidossa olevalle potilaalle, mikäli muilla hoitomuodoilla ei saada riittävää vastetta.

Neuromodulaatiohoidon rinnalla on tärkeää olla päihteetön ja huolehtia hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti esimerkiksi liikunnan, ravitsemuksen ja sosiaalisten kontaktien avulla. Aiempaa avohoitoa kannattaa myös jatkaa neuromodulaatiohoitosarjan rinnalla. Hoitojakson lopulla tehdään suunnitelma jatkohoidosta.

Lääkehoidolla ja psykoterapialla voidaan ylläpitää neuromodulaatiohoidolla saavutettua hoitovastetta. Mikäli oireet kuitenkin uusiutuvat tai vaikeutuvat, kannattaa keskustella avohoidossa uudesta neuromodulaatiohoidon mahdollisuudesta. Tarvittaessa hoito voi jatkua yksilöllisesti suunniteltuna ylläpitohoitona uusien oireiden ehkäisemiseksi. Ylläpitohoidon aikana käytetään samoja hoitomuotoja, mutta hoitovälejä harvennetaan. Ylläpitohoidon kesto on yleensä noin vuoden.

Neuromodulaatioyksikössä on sovittu toteutettavaksi akuutin itsetuhoisuuden hoitona myös kertaluonteisia ketamiini-infuusioita.

Neuromodulaatiohoidot

Puhelin:
08 315 6868

Käyntiosoite:
PS1-rakennus 4. kerros
Peltolantie 15
90230 OULU

Neuromodulaatioyksikkö
PL 26
90029 OYS

Terveyskylä | Mielenterveystalo