Takaisin

Aikuisten psykoosisairaudet

Ensipsykoosipotilas kuuluu erikoissairaanhoitoon. Valikoidusti erikoissairaanhoidossa hoidetaan myös pitempään sairastaneita potilaita. OYSissa hoidetaan potilaat, jotka tarvitsevat suljettua osastohoitoa.

Ensipsykooseissa yleensä potilaan läheiset reagoivat potilaan vointiin tai potilas voi olla itse huolissaan omasta voinnistaan. Psykoosisairaudessa tyypillistä on sairauden tunnottomuus ja ihminen ei itse näe hoidon tarvetta. Sairaus pahenee ilman hoitoa ja avohoito on tällöin yleensä riittämätöntä. Henkilöt hakeutuvat yleensä ensin perusterveydenhuollon päivystykseen ja ohjautuvat sieltä hyvinvointikeskuksissa sijaitseviin mielenterveyspalveluihin, jos eivät tarvitse osastohoitoa.

Vaikeaoireiset ihmiset voivat olla itselleen ja muille vaarallisia ja heitä on hoidettava tahdosta riippumatta. Vaikeita psykoosioireita ovat esimerkiksi aistiharhat, harhaluulot ja järjestäytymätön käyttäytyminen, jotka heikentävät toimintakykyä. Nämä potilaat saavat tarkkailulähetteen avohoidon päivystykseen.

Mielenterveystalo.fi | Psykoosi