Takaisin

Aikuisten neuropsykiatriset häiriöt

Psykiatrian ja yleissairaalapsykiatrian poliklinikan neuropsykiatrisessa tiimissä tehdään kehityksellisten neuropsykiatristen häiriöiden diagnostiikkaa sekä hoidon ja kuntoutuksen suunnittelua.

Neuropsykiatrisessa tiimissä tehdään arvioita 23 vuotta täyttäneille aikuisille, joilla epäillään aktiivisuuden ja tarkkaavuuden, oppimiskyvyn, autismikirjon häiriötä tai toimintakykyä haittaavia tic-oireita. Arvio toteutuu pääsääntöisesti hoitajan ja lääkärin tekemien selvitysten ja haastattelujen perusteella. Tarpeen mukaan tehdään psykologin tutkimus, toimintaterapeutin arvio tai sosiaalityöntekijän selvitys. Arvioon tullaan lääkärin lähetteellä ja hoitovastuu säilyy arviojakson ajan lähettävällä taholla. Arvion jälkeen potilas voi jäädä sovitun hoito- tai kuntoutustavoitteen saavuttamiseksi määräajaksi neuropsykiatrisen tiimin hoitoon (esimerkiksi lääkityskokeilun ajaksi). Poliklinikalla toimii psykoedukaatioryhmä ADHD diagnoosin saaneille aikuisille, johon muualla kuin poliklinikalla arvioidut potilaat tarvitsevat lääkärin lähetteen.