Takaisin

Aikuisten ja nuorten psykiatrinen päivystys

Psykiatrian päivystyksessä arvioidaan hoidon tarvetta sekä hoidetaan vakavia mielenterveyden häiriöitä ympärivuorokautisesti.

Aikuisten ja nuorten psykiatrisessa päivystyksessä arvioidaan hoidon tarvetta ja hoidetaan ympärivuorokautisesti 13-vuotiaiden ja sitä vanhempien vakavia mielenterveyden häiriöitä. Hoitoon tulemisen syynä voi olla esimerkiksi psykoottisuus eli todellisuudentajun häiriintyminen, itsetuhoisuus, vaikea toimintakykyä lamaava masennus tai ahdistus.

Psykiatrian päivystys on erikoissairaanhoitoa, eli hoitoon tullaan lähetteellä perustason päivystyksen tai avohoidon kautta. Psykiatrian päivystyksessä arvioidaan, ohjautuuko potilas avohoitoon, jääkö hän polikliiniseen seurantaan hetkeksi (korkeintaan 24 tunniksi) vai otetaanko hänet vuodeosastolle. Polikliininen seuranta voi tulla kyseeseen, jo tilanteen oletetaan selkiytyvän vuorokauden aikana niin, että potilas voi kotiutua. Polikliinisessa seurannassa potilasta haastatellaan ja havainnoidaan tehostetusti, selvitellään ja koordinoidaan hoitovaihtoehtoja ja tukitoimia sekä huolehditaan perusasioista, kuten ravitsemuksesta ja levosta. Vuodeosasto voi tulla kyseeseen, jos potilas tarvitsee hoitoa pidemmäksi aikaa (useaksi päiväksi).

Psykiatrian päivystykseen voi tulla omaisen kanssa. Halutessaan potilas voi kieltää omaisten mukanaolon sekä heille ilmoittamisen ja yhteydenpidon. Potilaan toivotaan kertovan omaisilleen tilanteestaan ja sairaalassaolosta. Jos potilas antaa luvan, omaisia kehotetaan ottamaan yhteyttä potilaaseen tai vaihtoehtoisesti omaiset voivat välittää terveiset henkilökunnan kautta potilaalle. Omaisille (erityisesti psykoosiosastolla olevien potilaiden omaisille) on tarjolla OYSin antamaa vertaistukea.

Psykiatrian päivystys

Käyntiosoite:
PS2-rakennus
Peltolantie 13, 90230 Oulu

Puhelin:
sihteeri: 08 315 6707
Päivystysosasto 1A (ent 78)
Päivystysosasto 1B (81)

Terveyskylän Mielenterveystalo