OYS Ensihoito

Meille töihinTuukko nää meijän mukkaan?

Haluatko tulla osaksi ensihoidon ammattilaisten joukkoa ”Pohojois-Pohojammaalla”? Tarvitsemme ensihoidon ammattilaisia eri mittaisiin sijaisuuksiin ja keikkatyöhön.

Työssämme korostuvat hyvät työkaverit ja työparien keskinäinen yhteistyö. Pidämme arvossa omaa osaamistamme ja sen aktiivista kehittämistä, mikä näkyy potilaiden kohtaamisena ja hoitamisena aina parhaalla mahdollisella tavalla. Kohtaamme työssämme vaikeitakin tilanteita, joita käsittelemme työparin ja työyhteisön kesken, pitäen näin yhdessä huolta jaksamisesta. Haastavaa työtä tasapainottaa myös terve huumorintaju taukotilassa.

Edellytykset ensihoitajan työhön

Ensihoitajan koulutus

Henkilön kelpoisuus ensihoitajan työhön määräytyy Sosiaali- ja terveysministeriön ensihoitopalvelusta tekemän asetuksen (585/2017) mukaan seuraavasti:

Perustason ensihoitajan on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntautuva koulutus.

Hoitotason ensihoitajan on oltava koulutukseltaan ensihoitaja (AMK) tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu laillistettu sairaanhoitaja, joka on suorittanut hoitotason ensihoitoon suuntaavan vähintään 30 opintopisteen täydennyskoulutuksen.

Molemmissa, sekä perus- että hoitotason ensihoitoyksikössä ensihoitajaparista toisen tulee olla vähintään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö tai pelastajatutkinnon taikka sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon suorittanut henkilö.

Siirtymäsäännökset huomioidaan asetuksen edellyttämällä tavalla.

Muut edellytykset

Ensihoidossa työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan BC1 -luokan ajo-oikeus.

Ensihoidossa työskentelevien henkilöiden tulee suorittaa ensihoidon tasokokeet 2 – 3 vuoden välein, neste- ja lääkehoidon verkkokoulutus ja lääkehoitotentti 5 vuoden välein sekä muut osaamista sekä työkykyä ylläpitävät ja varmistavat täydennyskoulutukset koulutussuunnitelman mukaisesti.