OYS Ensihoito

Laatu

Kannamme vastuun potilaan hyvinvoinnista

OYS Ensihoidon laadunhallinta on jokapäiväistä työtä, jossa tärkeää on henkilöstön ja johdon vastuu. Painopiste laatutyössä on potilaslähtöisyys sekä erityisesti potilaan ja omaisten osallistuminen, sekä prosessien hallinta.

Ensihoitopalvelu on palvelutehtävä ja sen vuoksi laadusta puhutaan palvelun laatuna. OYS Ensihoito käyttää laatutyössä erilaisia laadunhallinnan malleja, joita ovat esimerkiksi ISO-laatujärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan standardit sekä Euroopan laatupalkintokriteerit EFQM.

Toiminnan tavoitteena on tasapuolinen palvelun tuottaminen ja potilaat luottavat saamaansa hoidon laatuun ja ensihoitajiemme ammattitaitoon. Potilastyytyväisyyttä mittaamme säännöllisesti. Tuoreimman potilastyytyväisyyskyselyn mukaan 88 % potilaista arvioi ensihoitopalvelun auttaneen heitä paljon tai erittäin paljon, mikä kertoo korkeasta potilastyytyväisyydestä ensihoidon toimintaan.

AUTA MEITÄ KEHITTÄMÄÄN TOIMINTAAMME: OYS-PALAUTEPORTAALI