OYS Ensihoito

Yhteistyöalueen ensihoitokeskus

Yhteistyöalueen ensihoitokeskus

Ensihoitokeskus muodostuu verkostosta, jonka jäseniä ovat ensihoidon johtavat viranhaltijat, korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien YTA-pääkäyttäjät sekä YTA-asiantuntijat.

Ensihoitokeskuksella on ohjausryhmä, jonka tehtävänä on linjata OYSin yhteistyöalueen ensihoidon tavoitteita ja toimintaa. Ensihoitokeskukselle kuuluu laki- ja asetussääteisiä tehtäviä sekä ohjausryhmän ja ensihoitokeskuksen erikseen määrittämiä tehtäviä. Keskeisin tehtävä on yhteensovittaa yhteistyöalueen ensihoitopalvelujen toimintaa ja antaa niitä koskevia ohjeita ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet. Ensihoitokeskus valmistelee ja yhteensovittaa ensihoitopalvelun toimintaa koskevat valtakunnalliset ohjeet yhdessä muiden yhteistyöalueiden kanssa.

Ensihoitokeskus lisäksi seuraa alueensa ensihoitopalvelujen toiminnan tunnuslukuja ja vaikuttavuutta sekä edistää ensihoitopalvelua koskevaa tutkimustoimintaa alueellaan. Korkean varautumisen tietojärjestelmien aluepääkäyttäjät vastaavat järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä koko sosiaali- ja terveystoimialan osalta valtakunnallisesti ja yhteistyöalueellamme. Ensihoitokeskus osallistuu alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden toimijoiden, viranomaisten ja yhteistyöalueiden kanssa.