Takaisin

Ensihoitopalvelu

Ensihoito on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antamista ja tarvittaessa potilaan kuljettamista hoitoyksikköön.

Ensihoitopalvelu hoitaa sairaalan ulkopuolella vakavasti sairastuneet tai vammautuneet potilaat. Henkeä uhkaavissa tilanteissa tulee aina soittaa hätänumeroon 112. 

Hätäkeskus välittää tehtävän ensihoitopalvelulle puhelun aikana tehtävän riskinarvion perusteella. Tyypillisiä ensihoitopalvelun kiireellisiä tehtäviä ovat erilaiset onnettomuudet, aivohalvaus, hengitysvaikeudet, kouristelu ja rintakipu. Mikäli kysymyksessä ei ole hätätilanne, Päivystysapu tekee arvioita päivystyksellisen ja kiireellisen hoidon tarpeesta sekä antaa yleisempää neuvontaa ja ohjausta numerosta 116 117.

Ensihoitopalvelun saavuttua potilaan luokse, aloittaa ensihoitohenkilökunta välittömät hoitotoimet. Välittömien hoitotoimien yhteydessä ensihoitajat tekevät tarkemman tilannearvion tutkimusten perusteella. Ensihoitajat ovat tarvittaessa puhelinyhteydessä lääkäriin.

Ambulanssikuljetus päivystykseen on tarpeen, mikäli potilas tarvitsee matkan aikana jatkuvaa seurantaa, lääkehoitoa tai tila vaatii välittömän pääsyn hoitolaitokseen. Aina tilanne ei edellytä potilaan kiireellistä kuljetusta sairaalaan ambulanssilla, vaan kohteessa annetun hoidon jälkeen potilas voi jäädä kotiin tai hakeutua päivystykseen esimerkiksi taksilla tai muuna ajankohtana.

Ensihoito toimii yhteistyössä eri viranomaisten kanssa. Tällöin potilaan tilannetta ja potilasta hoidetaan moniammatillisessa yhteistyössä. Ensihoito on päivittäin yhteistehtävillä poliisin ja pelastusviranomaisen kanssa ja usein myös sosiaalipäivystys on mukana ensihoitotehtävän hoitamisessa.

Ensihoidon palveluprosessi

Ensihoidon palveluprosessi on porrastettu järjestelmä, joka alkaa potilaan tekemästä soitosta hätäkeskukseen. Hätäkeskus tekee potilaan ilmoittamasta tilanteesta riskinarvion ja lähettää paikalle lähimmät, tarkoituksenmukaisimmat yksiköt. Kohteessa tehdään välittömät hoitotoimet ja arvioidaan jatkohoidon tarve. Tarvittaessa potilas kuljetetaan sairaalaan. Ensihoitoprosessi tavoitteena on hoitoonsa tyytyväinen potilas. Yllä graafisesti kuvattuna ensihoidon palveluprosessi hätäpuhelusta tyytyväiseen asiakkaaseen (kuva suurenee klikkaamalla). Ensihoidon palveluprosessi on porrastettu järjestelmä, joka alkaa potilaan tekemästä soitosta hätäkeskukseen. Hätäkeskus tekee potilaan ilmoittamasta tilanteesta riskinarvion ja lähettää paikalle lähimmät, tarkoituksenmukaisimmat yksiköt. Alla on kuvattu vielä tarkemmin porrastettua ensihoitojärjestelmää ja ensihoidon yksiköiden tasoja, joilla on kaikilla eritasoinen valmius ensihoidon antamiseen.

Porrastettu ensihoitojärjestelmä

Ensihoito

Hätätilanteessa soita 112.

Terveyskylä - Mitä ensihoidossa tapahtuu?