OYS Ensihoito

Tutkimus ja kehittäminen

Aktiivista kehittämistä koko hyvinvointialueella

Ensihoitokeskuksessa osallistutaan useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, kuten HEMS-vaikuttavuuden tutkimuksiin.

Tutustu tutkimusjulkaisuihimme

Tutkimus ja opinnäytetyöt

Ensihoitokeskus osallistuu aktiivisesti syventävien opintojen ohjaukseen. Ohjausta annetaan useissa väitöskirjaprojekteissa.

Katso Pohteen opinnäytetyön ohjeistus, jos suunnittelet ensihoitoon liittyvää opinnäytetyötä.

opinnäytetyö pohteella

Tutkimuslupapyynnöt ja kaavakkeet löytyvät OYSin tutkimuspalveluiden sivuilta.

Siirry OYSin tutkimuspalveluihin

Kehittämistoiminta

OYS Ensihoidon tavoitteena on ensihoitopalvelun jatkuva parantaminen. Osallistumme alueellisiin kehittämishankkeisiin ja kuulumme valtakunnallisiin työryhmiin sekä verkostoihin.

Ensihoitopalveluun sisällytetty puhelimessa tehtävä hoidon tarpeen arvio

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa on aloitettu ensihoitoon integroitu puhelin hoidon tarpeen arvio. Tarkoituksena on hoitaa D-kiireellisyysluokan ensihoitotehtäviä tehokkaammin ja kevyemmin sekä saada potilaaseen ensikontakti nopeammin. Toimintamallin tarkoitus on tukea ensihoidon operatiivista toimintaa Pohteen alueella ja se on käynnissä toistaiseksi.

Pilotoidussa toimintamallissa potilaalle voidaan soittaa hätäpuhelun jälkeen ensihoidon puhelin hoidon tarpeen arvion -yksiköstä.  Soittaja on kokenut ensihoidon ammattilainen, joka arvioi tarkemmin potilaan tilanteen sekä avun ja hoidon tarpeen. Hän myös tarkentaa tilanteen kiireellisyyden ja tarkoituksenmukaisen hoitotavan sekä antaa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa.

Puhelimessa tehdyn hoidon tarpeen arvion jälkeen hälytetään tarkoituksenmukaisen ensihoitoyksikön kohteeseen tai järjestää tarkoituksenmukaisempaa, muuta apua. Ensihoidon puhelin hoidon tarpeen arvio toimii ensihoidon ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollontoimijoiden yhteistyön linkkinä. Palveluyhteistyötä tehdään muun muassa kotona asumisen tuen (KOTAS) -tilannekeskuksen sekä kotisairaalayksiköiden kanssa.

Psykiatrinen sairaanhoitaja ensihoidossa -pilotti

Mielenterveysongelmien tehtäväluokka on kuudenneksi yleisin hälytyskoodi Pohteen alueen ensihoidossa. Pohjois-Pohjanmaalla on pilotoitu liikkuva psykiatrisen sairaanhoitajan yksikkö ns. ”mielenterveysambulanssi” syksyllä 2023. Liikkuva psykiatrinen sairaanhoitaja tekee psyykkisen tilan arvion oikeaan aikaan hoitoketjun etulinjassa hyödyntäen eri potilastietojärjestelmiä, jatkohoidon järjestelyä ja pyytäen hoito-ohjeita eri kanavista.

Mukana pilotissa ovat Pohteen toimi- ja palvelualueista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushanke, OYS ensihoito, Akuuttipsykiatria ja mielialahäiriöt, Psykiatrian päivystysyksikkö, Alueelliset mielenterveyspalvelut, Oulun seudun yhteispäivystys ja Kehittämisen palvelualue.

Pilotin tavoitteena on:

  • vahvistaa etulinjan mielenterveyspalveluita ja parantaa mielenterveysoireisten potilaiden hoidon tarpeen arviota, hoidon laatua ja jatkohoidon järjestelyä sairaalan ulkopuolella
  • sujuvoittaa ensihoidon, päivystyksen ja psykiatrian päivystyksen sekä muiden mielenterveyspalveluiden yhteen sovitettuja palveluita monialaisella yhteistyöllä
  • vahvistaa osaamista potilasryhmän kohtaamisessa