OYS Ensihoito

Tutkimus ja kehittäminen

Aktiivista kehittämistä koko hyvinvointialueella

Ensihoitokeskuksessa osallistutaan useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin, kuten HEMS-vaikuttavuuden tutkimuksiin.

Tutustu tutkimusjulkaisuihimme

Tutkimus

Ensihoitokeskus osallistuu aktiivisesti syventävien opintojen ohjaukseen. Ohjausta annetaan useissa väitöskirjaprojekteissa.

Mikäli suunnittelet ensihoitoon liittyvää opinnäytetyötä tai tutkimusta, ole yhteydessä:

  • AMK/YAMK opinnäytetyöt ja terveystieteiden pro gradu -tutkielmat: Kehittämiskoordinaattori Sanna Pekanoja
  • Lääketieteelliset tutkimukset ja lääketieteen syventävien opintojen tutkielmat: Apulaisylilääkäri Lasse Raatiniemi

Tutkimuslupapyynnöt ja kaavakkeet löytyvät OYSin tutkimuspalveluiden sivuilta.

Siirry OYSin tutkimuspalveluihin

Kehittämistoiminta

OYS Ensihoidon tavoitteena on ensihoitopalvelun jatkuva parantaminen. Osallistumme alueellisiin kehittämishankkeisiin ja kuulumme valtakunnallisiin työryhmiin sekä verkostoihin.

Ensihoidon tilannekeskus -pilotti

POPsote:n ensihoidon rakennehankkeessa aloitettin syksyllä 2021 ”ensihoidon tilannekeskus ja kiireettömien ensihoitotehtävien käsittely” -pilotti. Pilotin tavotteena on hoitaa kiireettömiä ensihoitotehtäviä tehokkaammin ja kevyemmin sekä saada potilaaseen ensikontakti nopeammin. Toimintamallin tarkoitus on tukea ensihoidon operatiivista toimintaa. Pilotti on käynnissä toistaiseksi.

Pilotoidussa toimintamallissa potilaalle voidaan soittaa hätäpuhelun jälkeen ensihoidon tilannekeskuksesta. Tilannekeskuspäivystäjä on kokenut ensihoidon ammattilainen, joka arvioi tarkemmin potilaan tilanteen sekä avun ja hoidon tarpeen. Hän myös tarkentaa tilanteen kiireellisyyden ja tarkoituksenmukaisen hoitotavan sekä antaa tarvittaessa ohjausta ja neuvontaa.

Tilannekeskuspäivystäjä hälyttää tarkoituksenmukaisen ensihoitoyksikön kohteeseen tai järjestää tarkoituksenmukaisempaa, muuta apua. Tilannekeskuspäivystäjä toimii ensihoidon ja muiden sosiaali- ja terveydenhuollontoimijoiden yhteistyön linkkinä. Palveluyhteistyötä tehdään muun muassa kotona asumisen tuen (KOTAS) -tilannekeskuksen sekä kotisairaalayksiköiden kanssa.