OYS Sydän

Potilaille ja asiakkaille

Sydänpotilaan oikeus valita hoitopaikka

Erikoissairaanhoitoon tarvitsee aina lääkärin kirjoittaman lähetteen. Keskustele lähetteen tekevän lääkärin kanssa hoitopaikastasi. Voit valita hoitopaikan koko Suomen alueelta. Olet siis aina tervetullut valitsemaan hoitopaikaksesi OYS Sydämen!

Mikäli valintasi kohdistuu oman hyvinvointialueesi ulkopuolelle, hoitovastuu valitulle yksikölle siirtyy vain lähetteeseen kirjatun sairauden tai muun hoidontarpeen osalta. Muilta osin asiakkaan erikoissairaanhoidosta vastaa kotikunnan mukainen hyvinvointialue. Terveydenhuoltolain mukaan valinnanvapaus koskee julkista terveydenhoitoa.

Hoitoon OYS Sydän -osaamiskeskukseen

Lääkäri päättää sydänpotilaan mahdollisesta kiireettömän jatkotutkimuksen tai hoidon tarpeesta. Kun hoidontarve on tunnistettu, lähetteen erikoissairaanhoitoon kirjoittaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon tai työterveyshuollon lääkäri. Keskustele lääkärin kanssa hoitopaikastasi, jolloin lääkäri varmistaa, että valittavassa sairaalassa on hoidon edellyttämä erikoisala ja asiantuntemus.

Sydänlääkäri arvioi saapuneesta lähetteestä hoidontarpeen ja tekee potilaalle alustavan hoitosuunnitelman. Kiireetöntä hoitoa tarvitsevat potilaat kutsutaan OYS Sydän -osaamiskeskukseen hoidontarpeen mukaan. Akuuteissa sairaustapauksissa kiireellistä hoitoa tarjotaan asuinkunnasta riippumatta lähimmässä sairaalassa, jossa on asiantuntemus ja valmius hoitaa potilasta.

Lue lisää hoitopaikan valinnasta (STM)

Potilaslähtöistä hoitoa OYS Sydämessä

Meille on tärkeää potilaan hyvä, laadukas ja turvallinen hoito, jossa korostuvat potilaslähtöisyys, kokonaisvaltaisuus ja moniammatillisuus. Me olemme saaneet potilailta ja heidän läheisiltään erinomaista palautetta työstämme. Voit tutustua potilaspalautteisiimme alla olevasta linkistä!

Tutustu asiakaspalautteisiimme

Kokoamme ylös myös arvokkaita potilastarinoita. Tutustu alta Iriksen ja Antin tarinaan!

Lue potilastarinoita