OYS Sydän

Yhteystiedot

Tervetuloa sydämen asioilla!

Alta löydät yksikköjemme esittelyt ja yhteystiedot. Toivotamme sinut lämpimästi tervetulleeksi osastohoitoon, toimenpiteisiin ja tutkimuksiin!

Henkilöstön yhteystiedot

Sydänosasto 1

Sydänosasto 1:llä työskentelee moniammatillinen porukka, jolla on osaamista hoitaa monenlaisia sydänvaivoja ja ohjeistaa niiden kanssa elämiseen. Suurin osa potilaista tulee osastolle hoitoon ja tutkimuksiin päivystyksen kautta akuuttien rintatuntemusten, kuten hengityksen hankaloitumisen, rintakipujen tai rytmihäiriöiden ilmetessä. Yleisimpiä tutkittavia ja hoidettavia ovat sepelvaltimotauti- ja sydämen vajaatoimintapotilaat sekä sydäninfarktipotilaat.

Sydänosasto 1:llä ollaan erikoissairaanhoidossa sairauden akuutin vaiheen ajan. Tämän jälkeen potilas siirtyy yleensä jatkohoitoon toiseen sairaalaan, terveyskeskukseen tai tehostettuun kotihoitoon. Osa potilaista kotiutuu suoraan omaan kotiinsa, käyden tarvittaessa kontrollikäynneillä.

Tutkimusten ja hoitojen lisäksi osastohoidon tavoitteena on lisätä potilaan tietoutta omasta sairaudestaan ja sen hoidosta. Osaavat hoitajamme ja lääkärimme ohjaavat potilaan omahoitoa muun muassa keskustelemalla sydänterveellisistä elämäntavoista sekä auttavat sairauteen liittyvien  oireiden tunnistamisen opettelussa. Osastolla tuetaan myös tuoreiden hoitajien, lääkäreiden, alan opiskelijoiden ja tutkimustyöntekijöiden matkaa osaajiksi. Potilaan hoidossa ja tutkimuksissa onkin usein mukana joko opiskelijoita, vastavalmistuneita tai tutkijoita.

Sydänosasto 2

Sydänosastolla 2 vastaamme koko Pohjois-Suomen erikoissairaanhoidon aikuispotilaiden sydämen, keuhkojen ja rintakehän alueen leikkauksien jälkeisestä tasokkaasta osastohoidosta. Potilaat tulevat meille suunnitellusti leikkauksen tai toimenpiteen jälkeen, päivystyksestä tai sairaalasiirtona toisesta sairaalasta. Hoitoajat vaihtelevat vuorokaudesta yli kahden viikon hoitojaksoihin.

Olemme ylpeitä työstämme ja se näkyy. Moniammatilliseen työyhteisöömme kuuluu: sairaanhoitajia, lähihoitajia, farmaseutti, kirurgeja, kardiologi, sihteeri, fysioterapeutteja ja laitoshuoltajia. Meillä kohtaat ystävällistä, ammattitaitoista ja huumorintajuista porukkaa. Teemme joka päivän parhaamme potilaiden hyväksi, hyvässä yhteishengessä ja toista tukien.

Uusien asiantuntijoiden koulutus on meille tärkeää, ja erikoistuvien lääkäreiden koulutuksemme on tasokasta ja haluttua. Hoitotyön opiskelijoiden ohjaukseen on panostettu opiskelijamoduulilla. Useampi loppuvaiheen opiskelija onkin jäänyt meille töihin valmistumisensa jälkeen.

Sydänsairauksien yksikkö

Sydänsairauksien yksikkö on sydäntutkimusosasto, jossa tutkitaan ja hoidetaan erilaisia sydänsairauksia sairastavia potilaita. Sydänsairauksien yksikköön kuuluvat Sydänpoliklinikat ja Sydänpäiväsairaala.

Potilaat tulevat Sydänsairauksien yksikköön lääkärin lähetteellä. Toimenpidesaleissamme tehdään sydämen varjoainekuvauksia, pallolaajennushoitoja, rytmihäiriöiden diagnostiikkaa ja hoitoja, tahdistintoimenpiteitä sekä erilaisia erikoistoimenpiteitä. Sydänpoliklinikoilla tehdään erilaisia sydäntutkimuksia, esimerkiksi sydämen ultraäänitutkimuksia, rasitussydänfilmejä ja ekg-nauhoituksia (Holter) sekä huolehditaan erilaisia sydänsairauksia sairastavien potilaiden hoidoista ja seurannasta. Sydänpäiväsairaalassa tapahtuvat elektiivisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin liittyvä valmistelu, seuranta ja kotiutus.

Tutkimuksissa ja toimenpiteissä hyödynnetään korkeatasoista teknologiaa ja valitaan lääketieteellisesti parhaimmaksi osoitetut, suosituksien mukaiset hoitomenetelmät. Hoitojen lisäksi potilaan tulee usein tehdä pitkäaikaisia ja pysyviä elämäntapamuutoksia sairauden etenemisen ja pahenemisen ehkäisemiseksi. Tätä tuemme potilaan yksilöllisellä ohjauksella.

Sydäntehovalvonta

Sydäntehovalvonnassa olemme erikoistuneet sydänpotilaiden sekä muiden tehostettua valvontaa vaativien, sisätauteja sairastavien potilaiden akuuttivaiheen hoitoon. Meille on tärkeää potilaan hyvä, laadukas ja turvallinen hoito, jossa korostuvat potilaslähtöisyys, kokonaisvaltaisuus ja ammattitaitoisuus. Kehitämme aktiivisesti yksikkömme toimintaa ja omaa osaamistamme tämän toteutumiseksi, ja olemmekin saaneet potilailta ja heidän läheisiltään erinomaista palautetta työstämme.

Teemme moniammatillista yhteistyötä potilaan parhaaksi. Olemme sydäntehovalvonnan asiantuntijoita ja motivoituneita potilaiden hyvän hoidon toteuttamiseen. Jokainen meistä tuo potilaiden kohtaamiseen ammattitaitonsa lisäksi oman persoonansa. Haluamme kohdata potilaat ja heidän läheisensä yksilöllisesti suurella sydämellä!

Sydänseuranta

Sydänseurantaosastolle tullaan potilaaksi ajanvarauksella, toisesta sairaalasta siirtokuljetuksen tuomana, jatkohoitoon sydänvalvonnasta tai päivystyksen kautta. Ajanvarauksella saapuvat potilaat tulevat osastolle usein diagnostisiin tutkimuksiin, joilla selvitetään mahdollisesti kyseessä olevaa sydänsairauksia. Osastolla tutkitaan muun muassa rytmihäiriöitä, sydänlihassairauksia, sydämen vajaatoimintaa, sepelvaltimoita ja muita sydämen rakenteita. Pohjois-Suomen alueen asukkaiden sydänsiirtoselvittelyt käynnistetään tämän osaston kautta. Siirtoselvittelyt kestävät aikansa ja silloin osastojakso kestää tavallista pidempään.

Sydänseurantaosastolla toteutetaan myös sydänlääkärien potilaille suunnittelemia, vaativia kardiologisia erikoistoimenpiteitä, kuten sepelvaltimoiden varjoainekuvauksia, pallolaajennuksia, sydämen tahdistimen asennuksia ja katetriablaatiotoimenpiteitä. Osastolla hoitoajat ovat pääasiallisesti lyhyitä ja potilasvaihtuvuus vilkasta. Tärkeää onkin potilaan, hoitajan ja lääkärin välinen yhteistyö ja avoin keskusteluyhteys, joka mahdollistaa toimivan ja yksilöllisen jatkohoidon.

Tutkimusten ja hoitojen lisäksi osastohoidon tavoitteena on lisätä potilaan tietoutta omasta sairaudestaan ja sen hoidosta. Osaavat hoitajamme ja lääkärimme ohjaavat potilaan omahoitoa muun muassa keskustelemalla sydänterveellisistä elämäntavoista sekä auttavat sairauteen liittyvien  oireiden tunnistamisen opettelussa. Osastolla tuetaan myös tuoreiden hoitajien, lääkäreiden, alan opiskelijoiden ja tutkimustyöntekijöiden matkaa osaajiksi. Potilaan hoidossa ja tutkimuksissa onkin usein mukana joko opiskelijoita, vastavalmistuneita tai tutkijoita.

Sydäntehovalvontaosasto