OYS Sydän

Opetus

Opiskelijana OYS Sydän -osaamiskeskuksessa

OYS Sydän -osaamiskeskuksessa voi suorittaa Oulun yliopiston kardiologian, sydän- ja rintaelinkirurgian erikoistumiskoulutuksen sekä sydänanestesiologian lisäkoulutusohjelman.

Hoitohenkilöstön koulutuksessa teemme yhteistyötä Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) ja Oulun yliopiston terveyshallinto- ja hoitotieteen koulutusohjelmien kanssa. OYS Sydän toimii opetussairaalana myös muille sairaalahenkilöstön eri opiskelijaryhmille.

Tutustu OYSin yleisiin ohjeisiin opiskelijalle

Kardiologialle opiskelemaan 

Harrin ja Essin opiskelijatarinat kannustavat valitsemaan erikoistumisalaksi sydänpotilaan hoidon! Tutustu tarinoihin alta.

Essi Pääkkönen, sairaanhoitaja, OYS Sydän

Olen sairaanhoitaja Essi Pääkkönen. Valmistuin keväällä 2021 sairaanhoitaja-diakonissaksi Oulun diakonia-ammattikorkeakoulusta. Teen tällä hetkellä töitä Sydäntehovalvonnassa, jonne työllistyin jo ennen valmistumistani. 

Kiinnostuin sydänpotilaiden hoidosta jo opiskeluaikoina useampi vuosi sitten. Sydän- ja verisuonitaudit sekä sydän elimenä alkoivat kiinnostaa minua ensimmäisen kerran anatomian ja fysiologian kursseilla. Kiinnostuksen myötä hakeuduin ensimmäiseen sisätautiharjoitteluun entiselle tarkkailuosastolle. Harjoittelun aikana syy-seuraussuhteet, sydänpotilaiden hoitopolut ja toimenpiteet sekä se, miten erilaisia sydänsairauksia hoidetaan lisäsivät mielenkiintoani erikoisalaa kohtaan entisestään. 

Kun mietin sopivaa viimeistä harjoittelupaikkaa, opettajani ehdotti harjoittelupaikaksi Sydäntehovalvontaa. Hän tiesi, että aihe kiinnostaa minua ja oli ollut itse töissä samassa paikassa aikaisemmin. Otin lopulta suuntaaviksi opinnoiksi kriittisesti sairaan potilaan hoidon ja hain harjoittelupaikkaa OYSista. Viimeisen harjoittelun aikana vahvistui ajatus: tästä pidän ja tämä on paikkani, vaikka harjoittelu olikin vaativa. 

Mietin pitkään, uskallanko vasta valmistuvana sairaanhoitajana hakea näin vaativaan paikkaan töihin. Keräsin rohkeuteni ja hain harjoittelun jälkeen töitä samasta paikasta. Tulin valituksi ja olen ollut siitä asti töissä Sydäntehovalvonnassa. On tuntunut, että tein oikean valinnan. Olen todella tyytyväinen.  

Sydämellisin terveisin iloinen, intoa täynnä oleva uusi sydänpotilaiden hoitaja Essi.

Harri Silvola, kardiologian erikoislääkäri, OYS Sydän 

Miten päädyit erikoistumaan kardiologiaan? 

Terveyskeskuksessa sain vastuuta sydän- ja diabetespotilaiden hoidosta, tein sydänpotilaille mm. polkupyörärasituskokeita ja pidin sydänpotilaiden vastaanottoa. Silloin jo kiinnostuin sydänpotilaiden hoidosta.  Parin vuoden työskentely lääketeollisuudessa sydänlääkkeiden parissa tarjosi näköalapaikan sydänpotilaiden hoitoon ja ymmärrys alkoi syventyä. Opintojen alusta saakka minulla oli haussa toimenpidepainotteinen erikoistumisala, mutta en halunnut kaventaa medisiinistä osaamistani liikaa. Kardiologiassa yhdistyy sisätautien analyyttinen tapa lähestyä potilasta, monipuolinen kuvantaminen sekä vaikuttavat, kajoavat toimenpiteet. Kiinnostavaa on myös alan nopea kehittyminen: uusien kajoavien toimenpiteiden ja lääkehoitojen syntyminen. Se antaa lääkärille paljon työkaluja hoitaa sydänpotilaita tuloksekkaasti ja näin myös motivoi. Se tekee työstä kiitollista ja mielenkiintoista. Osastolla työ on sydänpotilaiden monipuolista ja kokonaisvaltaista hoitoa.

Mitä työpäivään yleensä kuuluu?  

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia erikoistuvalla lääkärillä: työskentelen poliklinikalla, osastoilla ja toimenpidesalissa. Toimenpidesalissa pääsee opettelemaan ja kehittämään taitoja esimerkiksi sepelvaltimotoimenpiteissä. Omana erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat olleet sydämen tahdistimien asennukset ja tahdistinpotilaiden jatkohoito. Poliklinikalla tapaan lähetepotilaita sydämen ultraäänitutkimuksen merkeissä ja hoidan mm. vaikeasti sydänsairaita vajaatoimintapotilaita.

Mikä työssäsi on kiinnostavinta? Mikä inspiroi työssäsi? 

Isoin palkkio työssäni ovat tyytyväiset potilaat. Kardiologiassa voidaan valita potilaalle yksilöllistä, vaikuttavaa hoitoa, jolloin potilaatkin ovat tyytyväisiä hoitoon. 

Iso inspiraation lähde on hieno työyhteisö, jossa innokkaat ja alaansa kehittävät kollegat esimerkillään ohjaavat ympärillä tapahtuvaa toimintaa. Lisäksi kardiologialla on vahva yhdistystoiminta. Suomen kardiologinen seura on erikoisalayhdistyksistä aktiivisin ja eniten kouluttava erikoislääkäriseura. Sitäkin kautta pääsee oppimaan kardiologiasta paljon uutta. 

Miksi valitsit juuri OYSin erikoistumisopinnoille?  

Oulu on kotikaupunkini ja perheen perustaminen on tuntunut täällä luontevalta. OYS on monipuolinen sairaala, jossa tehdään käytännössä kaikkia kardiologisia toimenpiteitä mitä muissakin yliopistosairaaloissa. Täällä on hyvää pöhinää ja mahtavia kollegoja.  

Miten palaudut töistä? Mitä teet vapaa-ajalla? 

Pienten lasten isänä vapaa-ajasta leijonan osa omistetaan perhe-elämälle. Lapset tuovat monella tapaa iloa elämään. Perheen kanssa liikutaan ja retkeillään. Pallopelit ovat olleet aina minulle tapa tuulettua ja saada ajatuksia muualle. Yhdistystoiminnassa olen myös mukana sekä Suomen että Euroopan tasolla.