OYS Kuntoutus

Lääkinnällinen kuntoutus

Toiminta- ja työkykyä edistämässä

Lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskuksessa tuotamme laajasti moniammatillisia kuntoutuksen palveluita, jotka edistävät sinun työ- ja toimintakykyäsi ja elämänhallintaa. Kohtaamme sinut ja läheisesi yksilöllisesti, joten kuntoutukseesi osallistuvat sinun kuntoutustarpeesi mukaiset ammattilaiset.

Osaamiskeskuksessamme toimii yksi Suomen kolmesta selkäydinvammakeskuksesta. Meillä on myös huippuosaamista vaativa ja tuottava kuntoutusosasto. Lisäksi järjestämme erilaisille kuntoutujaryhmille sopeutumisvalmennuskursseja ja ensitietopäiviä, joissa kuntoutuja saa tietoa sairaudesta ja vertaistukea. Lääkinnällisen kuntoutuksen osaamiskeskukseen kuuluvat myös työlääketieteen yksikkö ja hengityshalvauspotilaiden hoitoa koordinoiva hengityshalvausyksikkö.

Ammattilaisemme ovat alansa huippuja. He kehittävät osaamistaan aktiivisesti ja heiltä löytyy erityisosaamista eri kuntoutujaryhmille. Toimintamme ulottuu laajasti eri hyvinvointialueille.

Meille tullessasi olet osaavissa käsissä!

Lääkinnällinen kuntoutus – kävelykykyä palauttamassa