Takaisin

Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjauksessa sinä ja perheesi saatte tukea ja ohjausta muuttuneessa elämäntilanteessa.

Sairastuminen tai vammautuminen voivat aiheuttaa sinulle monenlaisia kysymyksiä, esimerkiksi arjessa selviytymisestä ja palveluiden järjestymisestä. Kuntoutusohjauksessa sinä ja perheesi saatte tukea ja ohjausta muuttuneessa elämäntilanteessa. Tavoitteena on löytää keinoja toimintakykysi tukemiseen ja lisätä arjen sujuvuutta mahdollisista rajoitteista huolimatta.

Kuntoutusohjaaja tapaa asiakkaita eri ympäristöissä, kuten sairaalassa, kotona, päiväkodissa, koulussa ja oppilaitoksissa, työpaikoilla tai laitoksissa. Kuntoutusohjaukseen voi sisältyä tilanteesi ja tarpeesi mukaisesti esimerkiksi:

  • Kokonaistilanteesi selvittäminen ja arviointi mahdollisuuksien mukaan omassa elinympäristössäsi
  • Sairastumiseesi tai vammautumiseesi liittyvä tuki, neuvonta ja ohjaus
  • Kuntoutumisesi suunnittelu ja kuntoutuksesi seuranta
  • Soveltuviin palveluihin ja sopeutumisvalmennukseen ohjaaminen
  • Apuvälinepalvelut

Kuntoutusohjaaja tekee yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa palveluiden yhteensovittamiseksi ja osallistuu tarvittaessa verkostopalavereihin. Hän toimii yhdyshenkilönä kuntoutukseen osallistuvien ammattihenkilöiden ja muiden tahojen välillä.

Kuntoutusohjaus on lakisääteistä asiakkaalle maksutonta palvelua ja tarkoitettu kaiken ikäisille pitkäaikaissairaille tai vammautuneille erikoissairaanhoidon asiakkaille. Kuntoutusohjaajaan voi ottaa yhteyttä asiakas tai läheinen ja asiakkaan luvalla sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijä. Kuntoutusohjaajat ovat tavoitettavissa arkipäivisin virka-aikana.

Yhteystiedot