OYS Ensihoito

ERVA-ensihoitokeskus

Erityisvastuualueen ensihoitokeskus

OYS-erityisvastuualueen ensihoitokeskus muodostuu verkostosta, jonka jäseniä ovat erityisvastuualueen ensihoidon johtavat viranhaltijat, korkean varautumisen viestintä- ja tietojärjestelmien OYS-erva pääkäyttäjät sekä asiantuntijat.

Ensihoitokeskuksella on ohjausryhmä, jonka tehtävänä on linjata OYSin erityisvastuualueen ensihoidon tavoitteita ja toimintaa. Ensihoitokeskukselle kuuluu laki- ja asetussääteisiä tehtäviä sekä ohjausryhmän ja ensihoitokeskuksen erikseen määrittämiä tehtäviä. Keskeisin tehtävä on yhteensovittaa erityisvastuualueen ensihoitopalvelujen toimintaa ja antaa niitä koskevia ohjeita ottaen huomioon alueelliset erityispiirteet. Ensihoitokeskus valmistelee ja yhteensovittaa ensihoitopalvelun toimintaa koskevat valtakunnalliset ohjeet yhdessä muiden erityisvastuualueiden kanssa.

Ensihoitokeskus lisäksi seuraa alueensa ensihoitopalvelujen toiminnan tunnuslukuja ja vaikuttavuutta sekä edistää ensihoitopalvelua koskevaa tutkimustoimintaa alueellaan. Korkean varautumisen tietojärjestelmien aluepääkäyttäjät vastaavat järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä koko sosiaali- ja terveystoimialan osalta valtakunnallisesti ja erityisvastuualueellamme. Ensihoitokeskus osallistuu alueellisten varautumis- ja valmiussuunnitelmien laatimiseen suuronnettomuuksien ja terveydenhuollon erityistilanteiden varalle yhdessä muiden toimijoiden, viranomaisten ja erityisvastuualueiden kanssa.