OYS Tehohoitokeskus

Opetus

Yliopistollisen sairaalan lakisääteisiin perustehtäviin kuuluu opetus- ja koulutustoiminta. Tehohoitokeskuksen teho- ja valvontahoitotyön yksikkö tarjoaa hyvät oppimis- ja harjoittelumahdollisuudet eri ammatteihin opiskeleville. Harjoittelu tapahtuu haastavassa ja mielenkiintoisessa erikoissairaanhoidon ympäristössä osana moniammatillista tiimiä. Suurin opiskelijaryhmämme ovat sairaanhoitajaopiskelijat, mutta myös muiden ammattiryhmien opiskelijat ovat tervetulleita.

Harjoittelujaksot teho- ja valvontahoitotyössä

Monipuolisuutensa vuoksi teho- ja valvontahoitotyön yksikössä on mahdollista suorittaa harjoittelujakso opintojen vaiheesta riippumatta. Yksikössä suoritetaan muun muassa teho- ja akuuttihoidon, kirurgisen hoitotyön ja sisätautien harjoittelujaksoja. Kliinisen vaiheen opiskelijoille teho- ja valvontahoitotyö harjoitteluympäristönä tarjoaa hyvät mahdollisuudet perehtyä ihmisen fysiologiaan ja anatomiaan, elintoimintojen tarkkailuun, monitorointiin ja tukemiseen, potilaiden kohtaamiseen ja kokonaisvaltaiseen perushoitoon sekä kuntoutukseen ja lääke- ja nestehoidon perusteiden opetteluun. Syventävissä opinnoissa osaamistaan pääsee laajentamaan perehtymällä kriittisesti sairaan potilaan hoitoon syvällisemmin. Harjoittelijana pääset tutustumaan myös OYSin MET- ja elvytystoimintaan. Yksikössämme kaikille opiskelijoille nimetään omat ohjaajat, joten oppiminen etenee jokaisen opiskelijan yksilöllisten valmiuksien ja tavoitteiden mukaisesti oppilaitoksen tavoitteita unohtamatta.

Harjoittelujakso teho- ja valvontahoidon yksikössä avaa ovia työelämään. Suuri osa yksikön henkilökunnasta on opiskeluissaan suorittanut harjoittelun yksikössämme. Yksikössä tehdään jatkuvaa kehittämis- ja tutkimustyötä. Teho- ja valvontahoitoon liittyviä opinnäytetyöaiheita voi kysellä yksikkömme opetuskoordinaattorilta. Harjoittelupaikat varataan jobiilista.

Erikoistuvien lääkärien koulutus

Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärin 5-6 vuoden koulutusohjelmaan sisältyy tehohoidon koulutusta 12 kk. Siitä suoritetaan OYS Tehohoitokeskuksessa 6–9 kk riippuen erikoistuvan lääkärin aiemmin keskussairaalapalveluidensa yhteydessä hankkimasta kokemuksesta teho-osastolla. OYS Tehohoitokeskuksessa erikoistuva lääkäri perehdytetään osaamiskeskuksen toimintaan perehdytysvastaavien el Hanna Säkkisen ja Laura Ylikauman toimesta. Koulutuksesta vastaavat osaamiskeskuksen johtaja Tero Ala-Kokko, yliopistotutkija, el Timo Kaakinen, oyl Juha Koskenkari ja ayl Jaana Karhu. Kaikki tehohoitokeskuksen erikoislääkärit osallistuvat virkansa puolesta erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen ja auttavat mielellään heitä kaikissa eteen tulevissa asioissa. Koulutuksen osaamistavoitteena on muun muassa se, että vasta valmistunut erikoislääkäri hallitsee yleisteho-osaston potilasvalinnan ja hoidon periaatteet sekä pystyy toimimaan itsenäisesti yleisteho-osaston lääkärinä.

OYS YTA-alueella toimii tehohoidon koulutusyhteistyö kaikkien alueen keskussairaaloiden (LKS, LPKS, KPKS, KAKS) ja OYS:n sekä Oulun yliopiston kesken. Tätä Suomen mittakaavassa ainutlaatuista toimintaa koordinoi yliopistotutkija, erikoislääkäri Timo Kaakinen.

Erikoislääkäreiden tehohoitolääketieteen lisäkoulutus

Erikoislääkäreiden on mahdollista suorittaa tehohoitolääketieteen lisäkoulutus, joka kestää anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkärillä minimissään 2 vuotta. Muiden erikoisalojen (sisätaudit, kirurgian alat, keuhkosairaudet, infektiosairaudet, lastentaudit) erikoislääkäreillä lisäkoulutus kestää 3 vuotta, josta 6 kk tulee olla anestesiapalveluita. Tehohoitolääketieteen lisäkoulutuksella saavutetaan yliopistojen hallinnoima virallinen lisäpätevyys tehohoitolääketieteeseen. Erikoislääkärin on mahdollista myös suorittaa Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care Medicinen (SSAI) hallinnoima SSAI Diploma in Intensive Care Medicine. Sekä suomalainen että pohjoismainen koulutusohjelma suosittelee European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC) suorittamista, mutta se ei ole pakollista. EDIC on kaksiosainen European Society of Intensive Care Medicinen hallinnoima koulutusohjelma, jossa ensin tehdään EDIC I – kirjallinen koe ja sen jälkeen EDIC II – suullinen koe. Kaikista koulutusohjelmista voi lukea lisää alla olevista linkeistä.

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/el-koulutus/

https://www.laaketieteelliset.fi/ammatillinen-jatkokoulutus/lisakoulutusohjelmat/

https://ssai.info/education/intensive-care/

https://www.esicm.org/education/edic2-2/

Timo Kaakinen
dosentti, erikoislääkäri, yliopistotutkija
Tero Ala-Kokko
osaamiskeskuksen johtaja, professori
Juha Koskenkari
osaston ylilääkäri, dosentti
Jaana Karhu
apulaisylilääkäri, LT
Hanna Säkkinen
erikoislääkäri, perehdytysvastaava
Laura Ylikauma
erikoislääkäri, perehdytysvastaava
Anne Lukkari
opetuskoordinaattori