OYS Vatsakeskus

Verisuonikirurgia

Verisuonikirurgia tutkii, hoitaa ja seuraa potilaita, joilla on valtimoiden ja laskimoiden sairauksia, pois lukien kallonsisäiset ja rintakehän alueen sairaudet. Pääasialliset verisuonikirurgialla hoidettavat valtimosairaudet ovat valtimonkovetustaudin aiheuttamat ahtaumat ja tukokset sekä valtimopullistumat.

Hoitoon tullaan perusterveydenhuollon lähetteellä tai kiireellisissä tapauksissa yhteispäivystyksen kautta.

Terveyskylä | Verisuonitalo

Verisuonikirurgia on yhteistyötä

Verisuonikirurgia tekee hyvin tiivistä yhteistyötä monen erikoisalan kanssa. Varsin usein sopivin hoitomuoto on suonensisäinen hoito. Teemme päivittäistä yhteistyötä toimenpideradiologien kanssa, joiden kanssa yhdessä etsimme potilaan vaivaan sopivinta hoitomuotoa. Verisuonten hoito on jo pidempään ollut suonensisäisten ja kirurgisten hoitojen vuorottelua ja yhteistoimintaa.

Verisuonikirurgiset potilaat ovat usein iäkkäitä ja hauraita, joten hoitomuodon valintaan vaikuttaa myös arvio siitä, minkälaisia toimenpiteitä ja anestesiamuotoja potilas kestää. Tässä avainasemassa ovat anestesiologit jo suunnitteluvaiheessa. Myös itse toimenpiteen yhteydessä hyvä yhteistyö anestesiologin kanssa on oleellista.

Tärkeä erikoisala verisuonipotilaiden suhteen on myös neurologia. Yhdessä neurologien kanssa hoidamme kaulavaltimon ahtaumia silloin kun ne ovat aivoverenkiertohäiriön taustalla.

Plastiikkakirurgialla hoidetaan paljon haavoja ja kudospuutoksia. Usein tarvitaan verenkierron selvittelyä ja hoitoa haavan paranemisedellytysten optimoimiseksi. Kaiken kaikkiaan haavanhoidossa tarvitaan aika ajoin useamman erikoisalan yhteistyötä, kuten ihotaudit, endokrinologia, jalkateräortopedia, radiologia ja infektiotaudit, joiden kanssa on myös yhteistä meeting-toimintaa.

Haavojen hoidossa keskeisessä roolissa ovat myös koulutetut haavanhoitajat, jotka ottavat kantaa potilaiden haavojen erityispiirteisiin ja myös jakavat haavanhoitotietoa koko hyvinvointialueelle.

Nefrologien kanssa yhdessä pyrimme turvaamaan dialyysipotilaille toimivan ja pitkäaikaisen veritien viikoittaisia dialyysejä varten. Yleensä tätä varten tehdään fisteli kyynärvarren valtimon ja laskimoiden välille.

Verisuonikirurgeilla on roolinsa myös syöpäleikkausten kehityksessä. Yhä useammin pystytään leikkaamaan verisuonen seinämässä kiinni oleva kasvain ja korjaamaan suoni. Näissä leikkauksissa yhteistyötä tehdään tällä hetkellä eniten gastrokirurgien ja urologien kanssa.

Joskus verisuonisairaudet iskevät yllättäen ja silloin on usein kiire. Akuuteissa valtimotukoksissa ja aortan aneurysman repeämisissä yhteistyötä tehdään akuuttilääkärien, ensihoidon ja kaikkien päivystävien yksiköiden kanssa.

Syvien laskimotukosten hoito puolestaan on yleensä lääkkeellistä ja ne hoitavat pääsääntöisesti sisätautilääkärit yksiköissään. Joskus niissäkin on perusteltua tehdä suonensisäisiä hoitoja yhteistyössä toimenpideradiologien kanssa.