OYS Tukielinkirurgian keskus

Yhteystiedot

Tukielinkirurgian huippuammattilaisten hoidossa

Palvelemme luu- ja tukielinsairauksien eli ortopedian, traumatologian, käsikirurgian sekä plastiikkakirurgian erikoisaloilla pääasiassa aikuispotilaita sekä Pohjois-Suomen vaikeasti vammautuneita tm. potilaita. Vastaamme potilaiden leikkaushoidosta sekä diagnosointiin ja hoitoon liittyvistä kuvantamis-, laboratorio- ja muista tarvittavista tutkimuksista. Hoidamme sinua moniammatillisessa yhteistyössä sairaalan muiden ammattilaisten kanssa, koko ajan sinua ja läheisiäsi kuunnellen.

Palvelupisteet

Toimimme Oulun yliopistollisessa sairaalassa ja Oulaskankaan sairaalassa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa palvelemme sinua osastoilla Vatsaosasto 2, Tukielinkirurgian osasto 1 ja Tukielinkirurgian osasto 2 sekä Avohoitotalon poliklinikoilla (G-rakennus). Oulaskankaan sairaalassa hoidamme ortopedisiä potilaita osastolla 2, leikkausosastolla ja poliklinikalla.

Oulaskankaan sairaalan palvelupisteisiimme voit tutustua Oulaskaankaan sairaalan sivuilta.

Tutustu Oulaskankaan sairaalaan

Tukielinkirurgian osasto 1

Tukielinkirurgian osastolla 1 (A ja B) hoidamme ortopedisiä- (trauma-, olka-, jalkaterä-), käsi- ja plastiikkakirurgisia aikuispotilaita. Potilaat tulevat osastolle päivystyksenä vamman tai leikkauksen jälkitilan vuoksi tai Leikon kautta suunnitellusti leikkaushoitoon. Osastolla on 44 potilaspaikkaa.

Ortopedisistä potilaista hoidamme osastolla luunmurtuma-, monivamma-, selkäydinvamma-, tekonivelinfektio-, olkapään tekonivel-, olkapäätrauma- ja kirurgisesti hoidettavat jalkateräpotilaat sekä näihin liittyvät infektiot. Käsikirurgisista potilaista hoidamme luunmurtuma-, hermo-, jänne- ja verisuonivammapotilaat sekä näihin liittyvät infektiot. Lisäksi hoidamme eriasteiset haava- sekä tuki- ja liikuntaelinkasvainpotilaat. Plastiikkakirurgisista potilaista hoidamme primäärit rintasyöpä-, plastiset rinnan ja vatsan korjausleikkaus- sekä iho- ja pehmytkudossyöpäleikkauspotilaat sekä näihin liittyvät infektiot.

Osaston vastuulla ovat edellä mainittujen erikoisalojen potilaiden kirurginen hoito sekä diagnosointiin ja hoitoon liittyvät kuvantamis-, laboratorio- ja muut tarvittavat tutkimukset

Tukielinkirurgian osasto 2

Tukielinkirurgian osasto 2 on elektiivinen kirurginen vuodeosasto, missä hoidetaan reuma-, reumaortopedisia ja tekonivelleikattuja potilaita. Suuri osa tekonivelpotilaista tulee aamulla suoraan leikkaukseen ja leikkauksen jälkeen vuodeosastolle. Osastolla hoidetaan myös reumapotilaita, jotka tarvitsevat päivystyksellisesti sairaalahoitoa akuutin reumasairauden tai sen pahenemisen vuoksi.

Heidän lisäkseen osastolla 2 hoidetaan ortopedisia selkä- ja kaularankapotilaita, jotka eivät kotiudu yhden yön heräämövaiheen jälkeen, vaan tarvitsevat pidempää sairaalahoitoa esimerkiksi kivun, erilaisten lastoitusten ja ortoosien ja fysioterapian vuoksi.

Osaston potilaiden terapiatyöstä huolehtivat samassa kerroksessa toimivat fysiatrian työtekijät.

Tukielinkirurgian poliklinikka ja Tekonivelpoliklinikka

Avohoitotalossa sijaitsevalla Tukielinkirurgian ja Tekonivelpoliklinikalla toimivat ortopedian (tekonivel-, trauma-, olka-, polvi-,  ortopedinen selkä-,  plastiikka-mamma-, jalkakirurgia) poliklinikat sekä käsikirurgian poliklinikka.  Poliklinikat sijaitsevat Avohoitotalon 1. kerroksessa lukuun ottamatta kantasairaalassa sijaitsevaa (N6 2.krs) käsikirurgian poliklinikkaa. Poliklinikan potilaat ovat yleensä 16 vuotta täyttäneitä.

Päivittäin toimii noin 13 eri vastaanottoa, joita poliklinikan lääkärit pitävät vuorollaan. Vastaanotot ovat lähete- ja jälkitarkastuspotilaille, jotka saavat ajan poliklinikalle lääkärin määräämän kiireellisyyden mukaan. Haavahoitajilla on poliklinikalla itsenäinen vastaanotto. OYSin vuodeosastojen ja aikuisten ajanvaraukseen perustuva kipsaustoiminta on keskitetty avohoitotalon poliklinikalle.