OYS Tukielinkirurgian keskus

Meille töihin

Haluatko osaksi Tukielinkirurgian keskuksen ammattilaisten joukkoa?

Hoitotyön ammattilaiseksi Tukielinkirurgian keskukseen?

Hoitotyö Tukielinkirurgian keskuksessa on itsenäistä ja haastavaa vaatien monialaista erikoisosaamista. Työ edellyttää kirurgian eri erikoisalojen tietämystä ja on tiivistä yhteistyötä eri erikoisalojen asiantuntijoiden kanssa. Työskentely vaatiikin kykyä toimia moniammatillisissa hoitotiimeissä.

Avohoitotyö, jota tehdään Tukielinkirurgian poliklinikalla ja Tekonivelpoliklinikalla, perustuu lyhytkestoisiin hoitosuhteisiin. Hoitajan työn tärkeitä osa-alueita polikliinisessa hoitotyössä ovat potilaan hoidon suunnittelu ja toteutus sekä ohjaus, neuvonta ja jatkohoidosta huolehtiminen.

Työnkuvaan kuuluu runsaasti erilaisten tietoteknisten ohjelmien käyttöä ja hallintaa. Hoitaja aloittaa potilaan hoidon suunnittelun käsittelemällä lähetteen ja varaamalla ajan. Potilaan käyntiin valmistaudutaan etukäteen ja ennen käyntiä potilaalle tehdään alustava hoitosuunnitelma, jota täydennetään poliklinikkakäynnin aikana. Jatkohoito turvataan lähettämällä asiakirjat potilaan hoidosta eteenpäin. Hoitotyö kirjataan poliklinikalla sähköiseen hoitosuunnitelmaan.

Sairaanhoitaja osallistuu vastaanoton pitämiseen lääkärin työparina ja hoitajalla on kokonaisvastuu potilaan poliklinikkakäynnin sujumisesta ja jatkoasioista käynnin jälkeen. Poliklinikalla hoitotyön tavoitteena on hyvä asiakaspalvelu ja potilaan yksilöllinen hoito yhteistyössä potilaan ja tarvittaessa omaisten kanssa. Hoitaja huolehtii, että potilas tuntee olonsa turvalliseksi koko hoitoprosessin ajan.